Fjärrvärme lägger grunden för ett hållbart samhälle

Fjärrvärmenätet är som ett blodomlopp i staden. Se filmen om det osynliga nätet som redan värmer mer än halva Sverige.