Lägger grunden för ett hållbart samhälle

Hållbara städer byggs med fjärrvärme. Det vågar vi säga eftersom Sverige kommer att klara klimatmålen för 2020, mycket tack vare att vårt fjärrvärmenät är så väl utbyggt. Med fjärrvärme värms många av en och samma värmekälla. Det ger gemensamma, långsiktiga lösningar som bygger hållbara samhällen.

Etablerad teknik som ständigt förnyas

Fjärrvärme har funnits sedan 40-talet, men är en uppvärmningsform som ständigt utvecklas. Fjärrvärme kan användas på många fler sätt än att värma element och vatten i hus. Redan idag används fjärrvärme för tvättstugor och diskmaskiner, till golvvärme och för att värma trottoarer så de blir halkfria.

Med fjärrvärme kan vi i kraftvärmeverk ta vara på mer än 90% av energin i bränslet.

Exempel på några områden där fjärrvärmetekniken utvecklas för att bidra till det hållbara samhället och ta vara på energin är: bättre utnyttjande av överskottsvärme, utbyggnad av fjärrkyla och samverka med exempelvis förnybar el genom att lagra eller att ta vara på den i fjärrvärmen.