Broschyrer att ladda ned

Värmerapporten 2016

Värmerapporten är en rapport om värme i allmänhet och fjärrvärme i synnerhet.

Årets värmerapport vill ge dig en bild av uppvärmningens och framför allt fjärrvärmens roll i energisystemet och i samhället. Här berättar vi om utvecklingen som pågår och ger en glimt av vilken betydelse fjärrvärmen kan ha i fortsättningen - i Sverige och i Europa.

I rapporten kan du bla läsa om:

- Fjärrvärme är återvinning
- En tillgång för planeten
- Omställning pågår
- Lönsamt att energieffektivisera fjärrvärmehus
- Nu formas framtiden
- Helhetssyn på energisystemet

Till Värmerapporten 2016 (pdf)

Fjärrvärme på djupet

Här får du veta mer om fjärrvärme generellt. Om rören som finns under dina fötter och som varje dag, året om, förser bostäder och kontor med värme och varmvatten. Du ser dem inte. Men efter att ha läst den här broschyren kommer du att vet att de finns. Då vet du också hur fjärrvärmenätet kan ta hand om energi som blir över och omvandla den till värme. Eller kyla.

Till broschyren Fjärrvärme på djupet (pdf)