Världsunikt bullerskydd värmer Lerum

År 2010 stod energirådgivare Peter Rosengren med kollegor på torget i Lerum och diskuterade prioriterade projekt för kommunen. Delar av Lerum ligger bullerstört mellan E20 och Västra stambanan, så ett av de större behoven var att förstärka bullerskyddet. Lerum har en målsättning att bli Sveriges ledande miljökommun till 2025, så när idén väcktes om att kombinera ett bullerskydd med solfångare lät den lockande. Efter en del efterforskning konstaterades att det inte gick att hitta något liknande projekt någonstans i världen. En spännande utmaning förstås, att göra något som ingen annan verkade ha gjort.

Projektet döptes till Noisun, en ordlek med ”NOIce barrieres with SUN energy production for district heating”. I den initiala arbetsgruppen fanns bland andra kommunens EU-samordnare, och anslag för att förverkliga idén söktes och beviljades.

– Vi på Lerums kommun har högt ställda miljömål och letar hela tiden sätt att förbättra vårt miljöarbete. Att få förverkliga ett projekt som inte hade någon motsvarighet i världen kändes intressant, säger Peter Rosengren, energi- och klimatrådgivare på Lerums kommun.

Foto: Peter Rosengren, Lerums kommun

I första hand var det den bullerdämpande funktionen som var prioriterad. Solceller ansågs för tunna för att kunna dämpa buller tillräckligt, medan solfångare är tjockare och konstruerade på annat sätt, vilket gav en större möjlighet att dämpa bullret.

Men var skulle bullerskyddet byggas? Det skulle både vara på en plats där ett bullerskydd behövdes som bäst och där det var nära till att koppla på sig på fjärrvärmenätet, som skulle ta hand om den värme som bullerskyddet genererade. Lerum fjärrvärme har arbetat länge och framgångsrikt med sitt miljöarbete, hela 98,4 % av produktionen sker med biobränsle. Med Lerum fjärrvärmes högt ställda miljömål var Noisun ett unikt projekt som skulle vara intressant att förverkliga.

Solvärme kombinerat med fjärrvärme är en etablerad teknik, men ett bullerskydd som ger värme med hjälp av sol var unikt och oprövat. Det mest innovativa i anläggningen är troligtvis styr- och reglertekniken. Den okontrollerade solenergin, med långa soliga dagar varvat med mulna dagar, eller omväxlande stora och små moln, krävde en anläggning som klarade att reglera fördelningen ut i fjärrvärmenätet. Solvärmeanläggningen är kopplad till nätets framledning (ledningen ut till mottagarna av värme), vilket innebär att solvärmen måste upp till fjärrvärmens temperatur på cirka 77 grader för att kunna skjuta till värme.

Under sommarmånaderna fyller anläggningen stundtals så mycket som 100 % av värmebehovet i fjärrvärmenätet. Anläggningen har visat sig vara mycket driftsäker och har inte drabbats av några driftstopp under de 1,5 år som den varit igång. Den har också dragit till sig stort intresse, med delegationer från både Kina och Tyskland, som varit på besök för att få veta mer om hur anläggningen fungerar.

Foto: Peter Rosengren, Lerums kommun

Men hur blev det med bullret? Det främsta målet med anläggningen var ju att dämpa bullret. Mätningar av akustiker och en enkät bland dem som tidigare varit bullerstörda visar att Noisun har lyckats dämpa bullret till rätt nivå.

För tillfället finns inga planer på att förlänga bullerskyddet med fler solfångare eftersom det skulle innebära värmeöverskott vid fler tillfällen än idag. Men för att kunna inspirera och utbilda andra som kan få nytta av en liknande anläggning och befästa Lerums kommuns miljömedvetenhet fyller Noisun en nyttig funktion.

Noisun bullerskydd

  • Antal solfångare: 68 st Aquasol BIG 13.
  • Solfångaryta, totalt: 900 kvadratmeter
  • Maxeffekt: Ca 600 kW