Världens första fjärrvärmefärja

Under många år har Stena Danica legat vid kaj mitt i stan med dieseldrivna oljepannor igång för att hålla färjan varm. Det har både skapat onödigt höga utsläpp och buller för människor som bor i närheten av kajen. Lösningen på problemet blev ett unikt fjärrvärmeprojekt där Stena Danica blev världens första färja i linjetrafik som anslöts till ett fjärrvärmenät.

“Kunde en färja värmas av fjärrvärme?”

EU har startat ett antal projekt under namnet Smart Cities för att påskynda omställningen av Europas städer till fossilfria och resurssnåla samhällen. Ett av dessa projekt är Celsius, som Göteborgs Stad och Göteborg Energi driver tillsammans. Göteborg Energis ordinarie fjärrvärmenät går strax utanför Stenas Danmarksterminal och en tanke uppstod: “Kunde Stena Danica blir en del av Celsius-projektet och värmas av fjärrvärme istället för olja?”

Starten på ett världsunikt projekt

Ett samarbete mellan Göteborg Energi, Göteborgs Stad och Stena Line inleddes för att titta på möjligheten att koppla färjan till fjärrvärmenätet. Något liknande hade inte gjorts någonstans i världen. Sedan tidigare finns större fartyg som värms med fjärrvärme, men ingen färja i linjetrafik som lämnar land med jämna mellanrum. Den person som fick ansvaret på Stena Line för att driva igenom projektet var Ingemar Sörensson, som är superintendent på Stena Danica:

- In- och urkopplingen av anslutningen till fjärrvärmen var en utmaning. Stena Danica lämnar kaj flera gånger om dagen och anslutningarna behövde därför vara flexibla eftersom fartyget rör sig i sidled i förhållande till kajen. Dessutom förändrar sig vattennivån 30-40 cm per dygn på grund av tidvattnet, berättar Ingemar Sörensson.

Fjärrvärmen från det stora nätet går inte direkt ombord, utan värmeväxlas en gång i en container på kajen som rymmer en värmeväxlare och en pump. Anslutningen till Stena Danica sker med två flexibla slangar som går ut från containern. Lösningen är enkel, smidig och säker. När fjärrvärmen kopplas loss från fartyget stängs vattenflödet av automatiskt.

Kraftigt minskade energikostnader med fjärrvärme

Från att testdriften började 1 december 2014, till dags dato, har Stena Danica förbrukat 310 MWh energi vid kaj, vilket motsvarar en besparing på cirka 40 m3 (40 000 liter) diesel till en oljeeldad ångpanna. Fjärrvärmen har låga utsläpp och satsningen beräknas spara 500 ton CO2 årligen, vilket motsvarar årliga utsläpp från 256 bilar.

Tidigare har besättningen ombord på Stena Danica inte kunnat mäta energiförbrukningen för oljepannan. Det nya fjärrvärmesystemet gör det också möjligt att se vilka de stora förbrukarna är ombord och var den inköpta värmen används.

Investeringen för Stena Line ligger på cirka en miljon kronor. Dessutom får man ett visst EU-stöd. På Stena Line räknar man med att investeringen kommer att betala sig inom ett par år genom minskade energikostnader.

Stort intresse från media

Intresset för projektet har varit stort och Stena Line har fått många positiva reaktioner från olika håll, från andra städer i Sverige samt Danmark och Norge. Stena Danicas fjärrvärmesatsning har även blivit omskriven i ett antal medier och det arabiska tv-bolaget Al Jazeera var på plats och filmade inkopplingen.

Stena Danicas fjärrvärme är ett pilotprojekt som just nu utvärderas. Men det finns potential för större satsningar. Stena Line trafikerar även Tyskland med färjor från Majnabbekajen, där fartyg ligger längre tid på dagen. Där finns ännu inte tillräckligt dimensionerad fjärrvärme, men det är helt möjligt att i framtiden utöka ledningsnätet och få till en anslutning även där. Och med den uppmärksamhet som Stena Danicas fjärrvärme fått finns en stor möjlighet att satsningen kan fungera som förebild för liknande projekt runt om i Europa.