Svensk fjärrvärme har gigantisk exportpotential

 

Vi kan vara stolta över den svenska fjärrvärmen som vi utvecklat sedan 40-talet. Allt vi lärt oss kan vi exportera till andra länder, som skulle kunna dra stor nytta av all den kunskap som finns i Sverige. Genom rapporten Heat Roadmap Europe vet vi att EU:s mål om minskade koldioxidutsläpp med 80 procent till år 2050 skulle nås både enklare och billigare med utbyggd fjärrvärme.

Ett initiativ som är inriktat på export av svensk kommunal kompetens inom energisektorn är Nordic Heat. Det är ett samarbete mellan Öresundskraft, Göteborg Energi, Tekniska Verken i Linköping samt Springnet och dess grundare Peter Anderberg, som har lång erfarenhet av den europeiska fjärrvärmebranschen.  

– Svensk fjärrvärme har gigantisk exportpotential. Det har hänt mycket de senaste åren och jag skulle säga att människor vi träffar inte längre frågar vad fjärrvärme är utan hur man kan få det. Efter så lång tid med fjärrvärme i landet är kunnandet stort, men det är komplexa processer som tar tid att genomföra. Nya kontakter ska skapas, nya kanaler ska byggas upp och kunder ska komma på plats. Men sedan början av 2016 har vi sett genombrott för arbetet, säger Peter Anderberg, initiativtagare till nätverket Nordic Heat.

Det saknas inte kunskap om fjärrvärme i Sverige, så det Nordic Heat vill göra är skapa ett strukturerat utbyte av kompetens och erfarenhet mellan de medverkande svenska energibolagen och deras kolleger utomlands.

Marknaden för export av svensk fjärrvärme är gigantisk menar Peter, men någonstans måste man börja. Initialt kommer det största intresset från England, Belgien, Schweiz och Polen. 

– Vi har sett ett nyvaknat intresse för energisäkerhet, där vi i Europa behöver se över vårt beroende av andra, mer instabila länder, och då skulle utbyggd fjärrvärme i allra högsta grad kunna vara en del av lösningen. Så behovet finns i Europa och kunnandet finns här i Sverige. När vi är ute och träffar kommuner i andra länder är tonen: ”Om de nordiska länderna har kunnat genomföra detta så borde vi också kunna det”. Fjärrvärme har verkligen potentialen att bli nästa stora industrisektor i Europa. Det vi behöver jobba på är modeller för kunskapsutbyte och hur vi skapar nya affärer, menar Peter.

Vill du läsa mer om nätverket Nordic Heat hittar du deras hemsida här.

”Welcome – There is No time to Waste”, som Nordic Heat själva brukar säga.