Ny energi till Borås kreativa textilcentrum Simonsland

I september 2011 åkte rivningsledare Bosse Gunnarsson skyliften till toppen av den 65 meter höga betongskorstenen från 30-talet. Med sig hade han en stor betongsax, nu skulle skorstenen rivas. Det tog tre veckor och var starten på byggnationen av en ny stadsdel. Här fick Borås sitt textila modecentrum med såväl Textilhögskolan, Textilmuseet och de textila utbildningarna Almås- och Yrkeshögskolan som hyresgäster, med en moderniserad fjärrvärmeanläggning och en ny fjärrkyleanläggning.

Den anrika textilfabriken köptes 2006 av Kjell Berggren som äger fastighetsbolaget Kanico. Kjell hade stora planer för omvandlingen av en vacker men sliten fabriksmiljö till ett textilt centrum som åter skulle placera Borås som den självklara mötesplatsen för kreativa verksamheter inom mode, textil och design. 25 000 liter vit färg, 300 kilometer elkabel, 110 toaletter, 6 kilometer kabelstege, 1 800 rullar takpapp, 770 kvadratmeter solceller och 420 000 arbetstimmar senare flyttade de första hyresgästerna in i augusti 2013. 

– Många har frågat mig varför jag köpte Simonsland. Jag brukar svara att jag ofta ser potentialen i hus och att jag drivs av att skapa arbetstillfällen. Att köpa Simonsland gav mig möjligheten att skapa liv och rörelse i den gamla fabriken. Den textila historien sitter verkligen i väggarna här, så den kändes naturlig att bygga vidare på, säger Kjell Berggren, ägare av Simonsland.

Fjärrvärme är grunden för den nya stadsdelens värme

Simonsland har vuxit fram och moderniserats med varsam hand. Allt från grund till tak är byggt med den senaste tekniken, men fabrikskänslan är bevarad. Delar av den omfattade moderniseringen syns inte men är en viktigt del i att Simonsland är klassad som Green Building, vilket innebär att byggnaden använder 25 procent mindre energi än tidigare. Sveriges sjunde största solcellsanläggning, 770 kvadratmeter stor, är byggd på det sågtandade taket och kan producera 125 000 kWh/år. Solcellsanläggningen startades ett år innan de första hyresgästerna flyttade in och byggströmmen togs under byggnationen från solenergin.

Fjärrvärme fanns redan på plats, men anläggningen var omodern och har byggts om från grunden. Alla tänkbara uppvärmningsalternativ utvärderades noga och propåer fanns om att värma Simonsland med hjälp av 50 borrhål, men fjärrvärme ansågs till slut vara det bästa alternativet. I samarbete med Borås Energi och Miljö installerades en avancerad anläggning som levererar både fjärrvärme och fjärrkyla och förser Simonsland med 2 381 MWh fjärrvärme och 307 MWh fjärrkyla per år till de 37 000 m2 som nu är renoverade.

– Det visade sig att fjärrvärmen var konkurrenskraftig både prismässigt och miljömässigt. Sedan upplevde vi att kunden uppskattade att vi kunde samarbeta kring både värme, kyla, solceller och avfallshanteringen. Kunden fick en kontakt kring alla dessa nyttigheter. Det var ingen annan aktör som kunde erbjuda den helheten, menar Jonas Holmberg, marknadschef på Borås Energi och Miljö.

Fint pris vid årets bygge 2014

Simonsland nominerades till Årets bygge 2014 under en pampig prisutdelning på Cirkus i Stockholm, men fick se sig slaget av Karolinska institutets Medica Aula i Solna. 37 000 av totalt 60 000 kvadrat är nu renoverade och den återstående ytan beräknas stå färdig 2020.

Vill du läsa mer om Simonsland, titta på http://www.simonsland.se.