I Gårdsten blir kläderna rena med fjärrvärme

Tvättstugor som drivs av fjärrvärme är ett nytänkande fjärrvärmeprojekt från Gårdstensbostäder i Göteborg. 100 nya maskiner har installerats i ett pilotprojekt som är bättre för miljön.

Gårdsten har genom åren förvandlats från ett mindre attraktivt förortsområde med nära 1 000 tomma lägenheter till ett attraktivt område där 1 000 personer istället står i kö för att få en bostad.

Bolaget arbetar för en hållbar utveckling i de tre dimensionerna: ekologisk, ekonomisk och social. Tvättstugor som drivs av fjärrvärme är både bra för miljön, spar pengar och samtidigt som de nya maskinerna installerades anställdes de boende i upprustning och målning av tvättstugorna.

Fungerar precis som vanliga maskiner

Maskinerna är tillverkade av Asko och fungerar på lite annat sätt än vanliga tvättmaskiner. Eftersom fjärrvärmen blir upp till 80 grader tvättas de flesta på fjärrvärme. När någon ställer om maskinen till 90-tvätt ställer också maskinen om sig automatiskt.

Idag drivs 100 maskiner med fjärrvärme. Projektet är ett av visningsobjekten inom EU-projektet Celsius och utvärderas för tillfället för att se om fler maskiner ska installeras för fjärrvärme.

– För oss kändes det naturligt att vara med i det här, vi har under lång tid satsat på lokala miljölösningar som skapar engagemang hos våra boende. Det här är både ett projekt för de som bor hos oss och något som ska hjälpa oss att spara på miljön. Fler tillverkare borde komma med maskiner som kan göra detta, säger Anki Caspersson.

En del av ett större sammanhang

Fjärrvärmedrivna tvättstugor är en del av Celsius, som i sin tur är ett av flera projekt startat av EU under namnet Smart Cities för att påskynda omställningen av Europas städer till fossilfria och resurssnåla samhällen. Projektet drivs tillsammans av Göteborgs Stad och Göteborg Energi.

Mer om Celsius kan du läsa här.

Och här kan du läsa mer om Gårdstens fjärrvärmeprojekt.