Hur kan fjärrvärme från avfall bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle?

Vi behöver använda jordens resurser klokare. Hur ska vi bygga energisystemet för att få energin att räcka till, i en värld där städerna bara växer och blir större, samtidigt som vi behöver minska vår miljöpåverkan? Fjärrvärme är inte den enda lösningen, men det är en av dem.

Själva grundtanken med fjärrvärme är att en källa värmer många, istället för att alla ska ha varsin värmekälla. En annan fördel är att fjärrvärme kan använda resurser som ingen annan vill ha, till exempel det som blir över i din soppåse efter att du har källsorterat.

 

I Sverige har vi sedan 2002 ett deponiförbud för brännbart avfall, vi får alltså inte lägga avfall på en soptipp. På något sätt måste vi göra oss av med soporna.

I Sverige har vi löst det genom väl utvecklade system för materialåtervinning och resten återvinner vi energin ur genom att bränna det och använda energin till el och fjärrvärme.

Om vi inte hade haft ett väl utbyggt fjärrvärmenät så hade vi inte lyckats med att minska avfallet på deponi. I andra länder har de varken deponiförbud eller fjärrvärme och då samlas avfallet på tippar som läcker både gifter och klimatgaser.

Sverige är ett föregångsland på många sätt med vårt miljöarbete och vi är stolta över det. Sakta men säkert växer medvetenheten i många europeiska länder. De studerar och inspireras av vad vi gör i Sverige och vi använder vårt kunnande för att hjälpa dem att minska sin miljö- och klimatpåverkan på plats.

I Sverige hjälper vi även andra länder genom att ta emot avfall som de själva inte kan ta hand om, som istället kan komma till nytta hos oss.

När vi tar vara på energin kan Sverige visa Europa och världen hur man skapar hållbara städer där vi värmer varandra med energin som blir över.