Fjärrvärme har förbättrat luften i Sundsvall

I Sverige har vi byggt på fjärrvärmen sedan 40-talet och idag är ungefär 90 procent av Sveriges flerbostadshus anslutna till fjärrvärmenätet. Fjärrvärmen är dold i marken och krånglar sällan, så få har särskilt många åsikter om fjärrvärme. Därför har vi pratat med någon som har en åsikt. Kjell Andersson är ordförande i bostadsrättsföreningen Kranen i Sundsvall, och han berättar vad han tycker om fjärrvärme och vad den gjort för hans förening.

“HSB bostadsrättsförening Kranen stod klar 1 oktober 1979. Då var det också inflyttningsdag. Min familj kom till Sundsvall då. Det fanns inte många alternativ till boende att välja på, då som nu. Men vi har aldrig ångrat att vi flyttade in i Kranen. Under hela den här tiden har jag varit mer eller mindre aktiv i föreningen. Idag är jag föreningens ordförande.

Säker leverans av värme

Vårt hus har 78 lägenheter som värms upp med fjärrvärme från Sundsvall Energis anläggningar. Jag kan inte påstå annat än att samarbetet har fungerat bra och att de har levererat fjärrvärme till oss med hög driftsäkerhet. När huset byggdes låg det inom “fjärrvärmeområdet” och då gavs det inga andra alternativ än att ansluta sig till Sundsvall Energi fjärrvärme. Som bostadsrättsförening i HSB har vi som uppgift att alltid se över våra kostnader, bli energieffektivare och se till att vi får en bättre miljö. Idag tittar styrelsen på om vi skulle kunna återvinna energi ur frånluften genom att montera in frånluftsvärmepumpar, för att sänka kostnader och få en bättre miljö. Än så länge tror vi på ett genomförande av projektet.

Fjärrvärme – för miljön skull

Jag kan inte annat än rekommendera dem som bygger om eller nytt, små eller stora hus, att ansluta sig till fjärrvärmen, om inte annat så för miljöns skull. Sundsvall Energi har bilder på hur luften i Sundsvall såg ut för 50 år sedan och hur den ser ut idag. Bilderna visar hur mycket utbyggnaden av fjärrvärmen betytt för luftmiljön i Sundsvall.”

Kjell Andersson, ordförande i BRF Kranen