Brf Viva – hållbara hus för en hållbar framtid

Bostadsrättsföreningen brf Viva på Guldheden i Göteborg kommer inte att bli något vanligt hus. Eller kvarter kanske vi ska säga, för brf Viva blir ett nytt kvarter med 132 lägenheter fördelade på 6 hus. Brf Viva är ett resultat av många års forskning kring hur vi kan bygga, bo och leva så hållbart som möjligt. I bostadsrättsföreningen som byggs av Riksbyggen levererar Göteborg Energi energilösningar, där fjärrvärme finns med som en del.

 

Man kan se på bostadsrättsföreningen, brf Viva ur flera olika perspektiv. Ett perspektiv är all forskning som ligger bakom. Ett annat är hur allt nytänkande kring social hållbarhet kommer att påverka de boende. Ett tredje är hur brf Viva kommer påverka allt byggande framöver.

Men låt oss starta med forskningen bakom. ”Ett hus byggt på forskning” har använts ofta som beskrivning av brf Viva, där Riksbyggen tillsammans med Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park, universitet, forskare och analytiker har skapat plattformen Positive Footprint Housing för att kunna bygga miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara bostadsområden.   

Det finns en tvärvetenskaplig tanke bakom varenda detalj. Husen kommer till exempel inte ha några parkeringsplatser för egna bilar. Därför har en analys av det kommande resemönstret kring huset gjorts i samarbete med Trafikutredningsbyrån, för att se hur det skulle fungera med ett hus som istället för egna bilar tillgodoser de boendes transportbehov med en bilpool, kollektivtrafik och olika typer av cyklar.

Brf Viva har gått igenom en mängd studier för att bli ett plusenergikvarter, alltså ett kvarter som producerar mer energi än det använder. Det fina med det är att det minskar miljöbelastningen och kostnaderna för uppvärmning. Huset drivs av en kombination av en egen solcellsanläggning på taket, som laddar begagnade bilbatterier från Volvo för elförsörjningen med en kombination av fjärrvärme och bergvärme i botten som förser huset med varmt vatten i element och kranar och extra värme när det behövs.

– Från Göteborg Energis håll har vi i samarbete med Chalmers tagit fram en lösning som använder olika energislag tillsammans på smartaste sätt. Vi har skapat modeller för hur sol, bergvärme och fjärrvärme ska samverka, ända ner på timnivå. I modellen finns också långsiktiga perspektiv, till exempel hur en ökning av vindkraft skulle påverka husets energiförsörjning, säger Claes Sommansson, projektledare på Göteborg Energi.

En perfekt balans mellan det privata och det offentliga

Tanken är att människorna som bor i huset ska samverka. Med det menar Riksbyggen något mer än att ha fester tillsammans. All forskning som ligger bakom ska göra huset till ett socialt trivsamt hus att bo i, men i begreppet samverkan tänker man större än så. Människor kommer mötas och nya vänskaper kommer skapas på entrébalkongerna, odlingslotterna, utegymmet eller multisportplanen; i orangeriet, cykelverkstaden eller aktivitetshuset. Eller kanske vid leveransskåpen, dit det mesta som beställs på distans kommer att kunna levereras.

Överallt där det funnits en vinst med att ha gemensamma utrymmen har man skapat en plats för det. Men allt går inte ut på att skapa social gemenskap. Inom brf Viva ska det finnas en balans mellan det privata och det offentliga. Det ska vara lika enkelt och självklart att kunna dra sig undan till det privata som att kliva ut och hitta nya vänskaper i det gemensamma.

Ett kvarter som byggs för planetens bästa

Riksbyggens ambition att bygga hållbart är hög. Bostäderna ska till exempel ha mindre energianvändning än vad myndigheterna kräver. För att hålla en bra hållbarhetsnivå i sitt byggande används Sweden Green Building Councils certifieringssystem, Miljöbyggnad. Brf Viva byggs för den högsta miljöklassen Guld. Utöver det finns en egenutvecklad hållbarhetsklass som säkerställer projektets höga krav på hållbarhet.

– Hållbarhet handlar om hur människor ska leva för att planeten ska må bra. Om alla levde som vi i Sverige lever skulle vi behöva flera jordklot. På Riksbyggen vill vi bidra till att människor ska leva på ett sätt som är så hållbart som det går, säger Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Ingen kan göra allt och brf Viva är ett litet steg på vägen mot ett hållbart samhälle. Genom det tvärvetenskapliga sättet att tänka skapas något nytt för andra att ta efter. Men kanske det mest spännande i projektet är att det, trots all forskning bakom, inte finns någon som vet exakt hur det kommer att kännas att bo i kvarteret och hur människorna som bor där kommer påverkas.

Husen är ju tänkta att stå kvar ett tag och många människor kommer att bo där länge, så det finns anledning att fortsätta och följa upp det praktiska genomförandet av all forskning som ligger till grund för det som kommer bli ett av de mest spännande bostadsprojekt som skapats.

 

Här kan du läsa mer om det unika projektet brf Viva

https://www.riksbyggen.se/ny-bostad/aktuella-projekt/vastra-gotaland/brf-viva/

Här kan du läsa mer om Riksbyggens hållbarhetsarbete

https://www.riksbyggen.se/om-riksbyggen/hallbarhetsarbete/

 

Fakta brf Viva

- Boendeform: Bostadsrätt

- Antal bostäder: 132

- Storlekar: 1-5 rok (30-109 kvm)

- Parkering egen bil: Nej. Gemensam bilpool, kollektivtrafik och cyklar ersätter.

- Solcellsanläggning med egenproducerad el. Fjärrvärme för vatten och värme.  

- Preliminär miljöklass: Guld (+ egenutvecklad hållbarhetsklass)

- Inflyttning: 2018