Alla blir vinnare när överskottsvärme tas om hand

Under 2015 bidrog Fortum Värmes affärsmodell Öppen fjärrvärme till att värma 6 000 lägenheter i Stockholm. Det var bara starten på en stor förändring för hur vi kan ta vara på överskottsvärme från exempelvis datahallar eller livsmedelsindustrin, värme som annars skulle skickas rakt ut i luften.

Öppen fjärrvärme är en affärsmodell i Fortum Värmes portfölj där man handlar med överskottsvärme som annars inte tas omhand. Modellen är standardiserad, med målet att vara helt transparent och förutsägbar för kunder som säljer sin överskottsvärme.

Tanken är logisk, man flyttar outnyttjad överskottsvärme från till exempel en datahall som annars bara kyler bort värmen, till andra platser där det behövs värme. Målet är att både Fortum Värme och dess kunder ska tjäna pengar, och samtidigt bidra till ett hållbart samhälle. Alla är vinnare när en kostnad för kylning istället förvandlas till en tillgång – inte minst miljön.

Öppen fjärrvärme är en viktig del i Fortum Värmes mål att nå 100 procent förnybar energi till 2030. Öppen Fjärrvärme har varit igång sedan 2014, först i pilotfas, till idag när 20 leverantörer är anslutna och ett flertal nya är på väg in.

Serverhallar är ett självklart exempel på samarbetsföretag, men de flesta industrier i Stockholm som skickar sin värme rakt ut i luften kan ta vara på den och få betalt. Läkemedelsbolaget Octapharma, Jästbolaget, Kyrkogårdsförvaltningen och isbanan i Vasaparken i Stockholm är några andra exempel där överskottsvärmen tas omhand.

Under 2016 värmdes ca 9 000 lägenheter i Stockholm med överskottsvärme motsvarande en inlevererad energi runt 65-70 GWh.

Öppen fjärrvärmes pågående inkopplingar av livsmedelsbutiken Hemköp i Farsta samt datahallen GleSYS är dessutom en del i EU-projektet GrowSmarter, som arbetar för satsningar att skapa hållbara städer, där även Köln och Barcelona deltar. Growsmarter är i sin tur en del av Horizon 2020, EU:s mest omfattande forsknings- och innovationsprogram någonsin.

 

Här kan du läsa mer om Öppen fjärrvärme: https://www.oppenfjarrvarme.se/

Här kan du läsa mer om Growsmarter: http://www.grow-smarter.eu/home/

Här kan du läsa mer om Horizon 2020: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020