Logga in

Rapportera in statistik

All inrapportering av statistik görs av medlemsföretagens statistikansvariga, Energiföretagen Sveriges system Kvalitetsnyckeln. I statistiksystemet kan du som medlem också hitta nyckeltal och tidigare lämnad statistik.

Klicka här för att komma till Kvalitetsnyckeln För att kunna logga in i statistiksystemet krävs det att du finns registrerad i systemet. Om du är statistikansvarig i ett medlemsföretag får du användaruppgifter från Energiföretagen Sverige. Som övrig användare får du inloggningsuppgifter från din kollega som är statistikansvarig på ditt företag.  

Insamling och publicering av statistik - årscykel

Priser 2017
Innhåller frågor om småhus, Nils Holgersson-huset och större flerfamiljshus. Är underlag till:

  • Energiföretagen Sveriges prisstatistik
  • Värmeräknaren
  • Nils Holgersson-rapporten

Publicering juni 2017

Årlig medlemsenkät, ställd till VD - utgått

Mitten av januari - 31 mars
Insamling av branschstatistik föregående år, enkät ställd till Statistikansvarig

Innehåller frågor om produktion, företagets verksamhet, distribution, kunder, leveranser och fjärrkyla. Underlag till:

  • Bränslestatistik
  • Lokala miljövärden
  • Övrig branschstatistik

Publiceras juni .

April - juni
Granskning av lokala miljövärden 2016

Kontakt sker med företagets ansvarige för att granska lokala miljövärden. Granskning, ingen ytterligare inrapportering. Är underlag till publicering av lokala miljövärden.

Publiceras sommaren 2017

Energiföretagen Sveriges fjärrvärmestatistik utgör basen för branschens faktabank. Att ha god kännedom om och sprida kunskap till omvärlden om branschens förutsättningar, som miljöpåverkan, priser, distribution och energitillförsel är nödvändigt. Statistiken används i många sammanhang och är mycket värdefull i arbetet för att främja fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation