Logga in

TPS Branschforskningsprogram

Programmet avslutades under 2010 efter att ha drivits i branschen under nästan 20 år. Målet med programmet var att ta fram ny kunskap med anknytning till området förbränning av i första hand förnybara fasta bränslen, och omsätta det till praktiskt tillämpbar teknik för branschen. Genom tillämpad forskning och utveckling togs fram och demonstrerades lösningar på generella problem inom branschen. Projekten var alltid kortare än ett år och med starkt koppling till anläggningsnära driftfrågor. TPS Branschforskningsprogram för Energiverk startades på Svensk Fjärrvärmes och Energimyndighetens initiativ i början av 1990-talet. Från mitten av 90-talet och fram till 2002 var programmet en del av Värmeforsks program för tillämpad förbränningsforskning. Sedan 2002 har programmet legat direkt under Energimyndigheten.

Rapporter från programmet listas här nedan

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation