Logga in

Certifierad mätarmontör

Från: 2017-06-08 09:00

Till: 2017-06-09 16:00

Ort: Stockholm

Kursen Certifierad Mätarmontör syftar till att säkerställa att den personal som arbetar med mätaruppsättningar i fjärrvärmeanläggningar har den teoretiska och praktiska kompetens som erfordras.

En allt mer komplex mätteknik, känslig kommunikation och ökat behov av tillförlitliga energitjänster ställer allt högre krav på mätarmontörens kompetens. Därför har Energiföretagen Sverige och Teknikutbildarna i samarbete tagit fram denna kurs som syftar till att öka kompetensen kring bland annat mätarteknik, mätaravläsning, åskskydd, felsökning, trycksatta anordningar, arbetsmiljö och elsäkerhet.

I kursen ingår även ett avsnitt om regelverket för mätare bland annat det skärpta reglerna kring mätning, avläsning och debitering som påverkar fjärrvärmeleverantörerna.

För att vara certifierad krävs att det företag som montören tillhör är auktoriserat och att villkoren i certifieringskraven är uppfyllda. Läs mer om auktorisation och certifiering av mätarmontörer här.

Denna kurs vänder sig till alla som arbetar med uppsättning och revidering av mätare t.ex. personal på energibolag och hos entreprenörer men även andra som behöver lära sig mer om mätare som projekt- och arbetsledare.

Mer information om kursen samt anmälan hittar du här.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation