Logga in

Expertgrupper och nätverk

Svensk Fjärrvärme ingår i och driver dessa expertgrupper och nätverk.

Branschrekryteringsrådet

Svensk Fjärrvärme har tillsammans med Svensk Energi bildat ett bransch-rekryteringsråd som har till uppgift att bevaka och påverka utvecklingen inom det el- och energitekniska utbildningsområdet.

Representanter i rådet 2014/2015: Ann-Marie Hansson, Öresundskraft AB, Lena Björkqvist, Växjö Energi AB (Svensk Fjärrvärmes representant)

Värmemarknadskommittén

Värmemarknadskommittén, VMK, är en partsgemensam arbetsgrupp, med representanter från både fjärrvärmebranschen och kundorganisationer.

Ledamöter 2014/2015: Ingmar Samuelsson, Uddevalla kommun (Ordförande), Adam Lindroth, AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, Maria Lindroth, E.ON Värme Sverige AB, Claes Vallin, Tekniska verken i Linköping AB, Hans Dahlin, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Per Holm, SABO, Roland Jonsson, HSB Riksförbundet, Mari-Lousie Persson, Riksbyggen AB, Rikard Silverfur, Fastighetsägarna Sverige

Enligt överenskommelsen ska VMK:s arbetsuppgifter vara:

  • att överlägga i för parterna gemensamma frågor,
  • att vara huvudman för systemet för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer,
  • att utse ledamöter i kvalitetsnämnden,
  • att fastställa arbetsordning för kvalitetsnämnden,
  • att årligen göra en utvärdering av systemet för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer,
  • att fungera som rådgivande organ åt de forum inom Svensk Fjärrvärme som handhar fjärrvärmemarknadsfrågor,
  • att hålla rekommenderade avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser uppdaterade

Nätverk Energitjänster

Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi har ett gemensamt nätverk för medlemmar som håller på med, eller tänkt börja med, energitjänster.

Nätverket har syftet att informera, diskutera, bredda och sprida gemensamma frågor kring energitjänster och energieffektivisering. Vi verkar för att fler medlemmar funderar över möjligheten att erbjuda energitjänster till sina kunder.

Nätverket är öppet för alla våra medlemmar och intressenter. Vi träffas cirka två gånger per år, ofta från lunch till lunch. Träffarna annonseras i vårt kalendarium eller på motsvarande sätt på Svensk Energis hemsida. Är ni intresserade av att delta så kontakta Lina Enskog-Broman, Svensk Fjärrvärme. Förslag på ämnen eller föredragshållare som ni tycker vi bör ha med på någon träff är också mycket välkommet.

Kraftvärmeforum

Kraftvärmeforum är ett samarbetsforum mellan kraftvärmeintresserade inom Svensk Energis och Svensk Fjärrvärmes medlemmar.

Är du intresserad av att vara med i Kraftvärmeforum? Kontakta Erik Thornström och tala gärna om vilka intressen du har i kraftvärme.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation