Logga in

Varför Prisdialog?

"Ökat förtroende mellan oss och vår fjärrvärmeleverantör", säger Benth Jensen, vd Ängelholmshem. "Aktiv dialog är viktig i utvecklingen av den miljökloka fjärrvärmen", anser Anders Östlund, vd Öresundskraft.

Ängelholmshem
Det allmännyttiga bostadsföretaget Ängelholmshem är en av de kunder som var först ut att testa den lokala delen av Prisdialogen. Ängelholmshem gick in med ambitionen att få större insyn i vad som styr prisutvecklingen inom fjärrvärmen, men också för att kunna påverka.

Öresundskraft
Öresundskraft är ett av pionjärföretagen i Prisdialogen. Företaget startade en lokal prisdialog med sina kunder i början av 2012. Parterna har träffats vid flera tillfällen och kommit överens om vilka principer som ska gällar för prissättningen på fjärrvärme. dialogen resulterade också i att Öresundskraft gjorde en prisutfästelse för tre år framåt. Öresundskraft gick in i Prisdialogen för att företaget tror på dialog med kunderna.

Läs mer om Ängelholmshem och Öresundskrafts förklaringar till deltagande i Prisdialogen.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation