Logga in

Så fungerar Prisdialogen

Prisdialogen bygger dels på en lokal dialog, dels på central prövning. Dialogen sker mellan leverantör och kund under ett antal samrådsmöten och ska leda fram till en lokal prisändringsmodell.

Tidigt på året
Dialogen sker mellan fjärrvärmeleverantör och kund under ett antal samrådsmöten, vilka ska leda fram till en lokal prisändringsmodell. En färdig prisändringsmodell ska innehålla prisändring för kommande år och en prognos för de följande två åren. Där ska också företagets prispolicy framgå, och vilka faktorer som ligger till grund för prisändringar.

Senast 15 september
Protokoll från samrådsmöten och prisändringsmodellen ska skickas till Prisdialogens kansli senast den 15 september. Första året skickas även en inträdesansökan med. Prisdialogens kansli bereder ärendet, som sedan går vidare till Prisdialogens styrelse. Styrelsen behandlar inkomna ansökningar under perioden 1 april till 31 oktober.

Senast 1 november
Om styrelsen godtar prisändringsmodellen ska fjärrvärmeleverantören avisera eventuellt nytt pris till sina kunder senast 1 november.

Nytt pris från 1 januari
Det nya priset kan, om aviserat till kunderna senast 1 november, börja gälla från den 1 januari kommande år.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation