Logga in

Bli medlem i Prisdialogen

Prisdialogen ska bidra till ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Prisdialogens kansli är på plats och det är möjligt för fjärrvärmeleverantörer att ansöka om inträde.

Tidigt på året
Fjärrvärmeleverantören bjuder in kunder och deras företrädare till samrådsmöten om en prisändringsmodell under vårvintern. Prisändringsmodellen ska innehålla prisändring kommande år och en prognos för de två följande åren. Sista samrådsmötetsprotokoll skickas tillsammans med slutlig prisändringsmodell samt ansökan in till Prisdialogens kansli.

Senast 31 oktober
Kansliet granskar och bereder underlagen och beslut om beviljat medlemskap tas av Prisdialogens styrelse - senast 31 oktober.

Senast 1 november aviseras prisförändringar
När leverantören blivit medlem har prisändringsmodellen och därmed eventuella prisändringen godtagits. Ska prisändringen träda i kraft 1 januari, ska kunderna få besked senast 1 november.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation