Logga in

Våra samarbeten

Svensk Fjärrvärme deltar i externa nämnder och utskott i Sverige, men bedriver även internationella samarbeten.

Svensk Fjärrvärme är representerad i en mängd externa nämnder och utskott som involverar frågor som berör fjärrvärme, fjärrkyla eller kraftvärme i Sverige.

En annan viktig del av Svensk Fjärrvärmes arbete är samarbetet med internationella organisationer inom såväl Norden, som EU och globalt. Framtida energi- och klimatfrågor beslutas i allt högre utsträckning utanför Sveriges gränser vilket gör det internationella samarbetet allt viktigare.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation