Logga in

DHC+ Technology Platform

Europas kunskap växer tack vare gemensam forskningsplattform

I ett unikt projekt samlas sedan några år Europas fjärrvärmeaktörer i en gemensam forskningsplattform, DHCplus Technology Platform.

Genom ett gemensamt agerande kan vi visa för politiker och tjänstemän inom EU att branschen gemensamt vill utvecklas. Det ökar lyhördheten för de resultat som kommer fram och ger ökade möjligheter att få forskningsfinansiering direkt från något av EU:s FoU-program.

DHCplus Technology Platform grundades för att identifiera och prioritera gemensamma utvecklingsbehov i fjärrvärme- och fjärrkylebranschen. Genom att ha en samsyn kring vilka frågeställningar som är viktigast att angripa skapas en styrka och tydlighet från branschen. Ställningen för fjärrvärme och fjärrkyla stärks och forskningen bidrar till att energisystemen i Europa kan bli effektivare.

Plattformen DHC+ har en egen webbsida, www.dhcplus.eu

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation