Logga in

Primärenergi för energiföretag

Användningen av primärenergi lyfts fram, tillsammans med klimatpåverkan, som ett viktigt mått för hur fjärrvärmeföretagets verksamhet påverkar miljön. Men det är inte så lätt att veta hur detta ska redovisas. Därför har rapporten "Primärenergi för energiföretag" tagits fram.

I rapporten "Primärenergi för energiföretag", framtagen av Profu, utvärderas olika sätt att beräkna och redovisa användningen av primärenergi. En viktig del i det arbetet har varit en fallstudie hos företaget Falu Energi och Vatten.

Fjärrvärmeföretag och deras kunder, som vill få en bättre bild av fjärrvärmens primärenergianvändning, kan få bra stöd i rapporten "Primärenergi för energiföretag".

Projektet ”Primärenergi för energiföretag” har genomförts under hösten 2015 och våren 2016 av forskare på Profu, Mattias Bisaillon och Johan Sundberg (samt med bistånd från andra medarbetare),och av Moa Swing Gustafsson företagsdoktorand på Falu Energi & Vatten.

Projektet har finansierats av Svensk Fjärrvärme.I projektets referensgrupp har följande personer deltagit: Raziyeh Khodayari (Svensk Fjärrvärme), Claes Vallin (Tekniska Verken Linköping), Erik Dotzauer (Fortum), Christian Schwartz (Mölndal Energi) och Bengt Östling (Falu Energi & Vatten)

Ladda ned rapporten Primärenergi för energiföretag.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation