Logga in

Effektivare Elproduktion med förnybara bränslen

2010-2014

Sverige går mot en framtid med minskande värmeförbrukning i bostäder och service i kombination med ökad konkurrens om bränsleresurserna. Fjärrvärmeföretagen måste därför bygga upp kunskap kring hur vi använder våra resurser så effektivt som möjligt.

Att producera mer el är ett exempel på en viktig framtidsfråga för fjärrvärmebranschen. Genom att höja elverkningsgraden i en kraftvärmeanläggning ökar effektiviteten i hela systemet och fjärrvärmenätet som resurs nyttjas på ett mer effektivt sätt. Det är till nytta för både kunder, miljö och ekonomi.

Målet med projektet är att demonstrera högre elverkningsgrader i energiprocesser baserade på förnyelsebara bränslen. Till grund för demonstrationen ligger i en första del av projektet forskning och utveckling.

Projektet drivs som ett delområde inom programmet KME, Konsortium Materialteknik för demonstration och utveckling av termiska energiprocesser. KME delfinansieras av Energimyndigheten.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation

Relaterade Dokument