Logga in

Värmemarknad Sverige

2012-2014

Systemperspektiv på uppvärmning

Värmemarknaden står inför stora utmaningar, men trots det har vi i Sverige ingen samlad strategi för hur dessa utmaningar skall mötas.

Projektet skall analysera värmemarknadens utveckling för Sverige som helhet. Vi skall samtidigt sätta värmemarknaden i perspektiv av hela energisystemets utveckling. De slutsatser som dras skall företrädesvis utgå från detta helhetsperspektiv. Analysen av värmemarknaden skall dock samtidigt hantera de lokala och regionala förhållandena, och ta delar av sin utgångspunkt från dem.

Värmemarknaden i Sverige utvecklas inte isolerat från vår omvärld. Vår politik formas i allt större utsträckning på EU-nivå, bränsle- och elmarknaderna blir alltmer internationella och vi i Sverige har allt större ambitioner att själva kunna påverka andra. Därför är det naturligt att låta detta projekt också ha ett europeiskt perspektiv, och även söka samverkan med andra aktiviteter på EU-nivån.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation