Logga in

Forskning och kunskap om fjärrvärme

Förutom Fjärrsyn finansierar Energiföretagen Sveriges (tidigare Svensk Fjärrvärme) medlemmar också annan forskning för att bygga kunskap om fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla.

En del av forskningsmedlen går till andra forskningsprgram där fjärrvärmebranschens deltagande är viktigt, men där man redan har annan statlig motfinansiering vilket gör att deltagande från Fjärrsyn inte är möjligt.

En andra kategori projekt är sådana som experterna på kansliet själva initierar eller driver. Dessa projekt liknar ofta Fjärrsynsprojekten, men de kan ligga utanför Fjärrsyns ramar eller främja särintresset på ett sådant sätt att Energimyndigheten inte bör delta.

Den tredje kategorin är den internationella verksamheten.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation