Logga in

Ny kunskap om fjärrvärme

Stärker branschen gemensamt

Målet med allt vårt forsknings- och utvecklingsarbete är att stärka konkurrenskraften för fjärrvärme och fjärrkyla genom ökad kunskap och kompetensuppbyggnad. Forskning och utveckling utvecklar systemen för fjärrvärme och fjärrkyla, ökar klimatnyttan i samhället och hjälper branschen att möta nya marknadsförutsättningar och omvärldskrav.

Fjärrsyn är vårt nuvarande forskningsprogram som vi driver tillsammans med Energimyndigheten. Programmet är den största kunskapssatsning som görs för fjärrvärmen i Sverige.

Fjärrsyn är ett nyskapande kunskapsprogram som bidrar till att bredda synen på fjärrvärme och fjärrvärmens roll i samhället. Programmet är tvärvetenskapligt och består av områdena Systemutveckling, Effekter av och anpassning till ny politik och omvärldsför'ndringar samt Samverkan för hållbar utveckling.

De branschgemensamma forskningsmedel som inte går till Fjärrsyn används för att stötta annan extern forskning eller bedriva forskningsprojekt i egen regi. Ett exempel är att Svensk Fjärrvärme är en av huvudfinansiärerna i Värmeforsk.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation

Fjärrsyn

Ny kunskap från Fjärrsyn

Resultat och kunskap från forskning om fjärrvärmens roll i ett hållbart samhälle.

Läs mer