Logga in

Årets Exjobb 2010

Svensk Fjärrvärme har utsett årets bästa examensarbete inom områdena fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme. Priset, i form av ett stipendium på 20 000 kr per kategori, delas ut inom områdena ekonomi/samhällsvetenskap och teknik/naturvetenskap.

Vinnare i klassen Ekonomi/samhällskunskap är Joel Forsberg, Stockholms Universitet med masteruppsatsen: The effects of the European Union Emission Trading Scheme on the energy enterprises with small carbon dioxide emissions in Sweden.

I sin uppsats har Forsberg undersökt kostnaderna för att administrera handel med utsläppsrätter hos tio små svenska fjärrvärme-producenter. Hans uppsats visar att transaktionskostnaderna för dessa företag är runt 50 procent. Läs rapporten i sin helhet till höger.

Inom området teknik/naturvetenskap delas priset ut till Patrik Myrendal och Jonas Olgemar, från Linköpings universitet, tekniska högskolan för uppsatsen: Fjärrstyrning av fjärrvärmeventiler.

Myrendal och Olgemar har analyserat och utvärderat ett system för fjärrstyrda fjärrvärmeventiler i kundanläggningar, för att reducera fastigheters energitillförsel under kortare tider. Avsikten var att ta reda på om det leder till energi- och effektbesparing hos kunderna och lastutjämning och sänkta returtemperaturer hos fjärrvärmeleverantören. Läs rapporten i sin helhet till höger.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation