Logga in
Vinnarna av Årets Exjobb: Olle Gustafsson, Johan Karlsson, Filippa Borg och Erik Torshage. Fotograf: Erik Holmstedt.
Vinnarna av Årets Exjobb: Olle Gustafsson, Johan Karlsson, Filippa Borg och Erik Torshage. Fotograf: Erik Holmstedt.

Årets Exjobb 2015

Ämnesområdet teknik/naturvetenskap delas mellan två rapporter:
Modelling heat and electricity supply in multifamily buildings with energy storage and solar PV.
Filippa Borg

Reduktion av stoftutsläpp från närvärme-panna genom tillsats av kaolin som bränsleadditiv.
Erik Torshage

Filippa Borg har utfört sitt arbete på avdelningen för energi och miljö vid Chalmers Tekniska Högskola i samarbete med Göteborg Energi AB.

Juryns motivering:
Författaren visar på en verklighet som med stor trolighet kommer att inträffa i framtiden - nämligen hur värmepumpar, solceller och fjärrvärme får konkurrera med varandra och vad som krävs för att skapa de tekniska möjligheterna. Författaren visar dessutom hur lagring av el och värme kan bidra till att värmepumpar, solceller och fjärrvärme kan samverka på ett kostnads- och resurseffektivt sätt. Arbetet visar på en stor förståelse för systemperspektivet och konsekvenserna vid olika val. Rätt använd hos medlemsföretagen kan detta arbete öka vår insikt och kunskap i stor utsträckning för att förbereda oss för morgondagens marknadssituation.

Erik Torshage har utfört sitt arbete på avdelningen för energiteknikgruppen vid institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik vid Umeå universitet.

Juryns motivering:
Författaren gör ett rejält praktiskt försök att faktiskt minska utsläpp och gör det på ett mycket ambitiöst och noggrant sätt och med en god försöksplanering. För många mindre fjärrvärmeanläggningar är det en stor fråga att lösa nuvarande och kommande stoftvillkor, så att dessa även i framtiden skall kunna producera fjärrvärme från träbränslen.

Ämnesområdet ekonomi/samhällsvetenskap
Resurseffektiv energieffektivisering av flerbostadshus – frånluftsvärmepumpar i kombination med fjärrvärme.
Olle Gustafsson och Johan Karlsson.

Arbetet har utförts på avdelningen för Maskinteknik med inriktning mot Energisystem Vid Linköpings Universitet i samarbete med Tekniska verken i Linköping AB och AB Stångåstaden.

Juryns motivering:
Ex-jobbet är ambitiöst och mycket välskrivet. Författarna försöker ge en mångfacetterad bild av förutsättningarna för både leverantörer och köpare och de långsiktiga effekterna av energieffektivisering ur ekonomisk och resursmässig synvinkel för både bolagen och kommunen. Arbetet har haft primärenergifokus och den gjorda analysen är djup och har beskrivits på ett föredömligt sätt. Ett extra plus är medverkan av både kund och leverantör.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation