Logga in
Förra årets vinnare: Stefan Blomqvist och Simon Nyberg, Linköpings universitet, i kategorin teknik/naturvetenskap. Erik Bergman och Jonas Persson, Lunds universitet, vann i kategorin ekonomi/samhällsvetenskap.
Förra årets vinnare: Stefan Blomqvist och Simon Nyberg, Linköpings universitet, i kategorin teknik/naturvetenskap. Erik Bergman och Jonas Persson, Lunds universitet, vann i kategorin ekonomi/samhällsvetenskap.

Årets Exjobb 2014

Inom ämnesområde teknik/naturvetenskap
Modellering och energieffektivisering av befintligt markvärmesystem
Stefan Blomqvist/ Simon Nyberg

Arbetet har utförts vid Linköpings Universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Avdelning Energisystem, i samarbete med Tekniska verken i Linköping. Det har fokus på väderlekens påverkan på ett markvärmesystems energibehov och potentiella styrmetoder för markvärme

Motivering: Ex-jobbet är ambitiöst och mycket välskrivet. Den innehåller en bred analys. Pristagarna har undersökt det mesta som kan påverka markvärmens effekt och energibehov och vara underlag för prissättning. De har också ett genomtänkt förslag på att få ner förbrukningen av fjärrvärme som är klart genomförbart enligt vår bedömning. De måste ha jobbat mycket självständigt för vi har inte sett någon liknande utredning tidigare. Ex-jobbet visar på en starkt förbättrad lönsamhet för produkten markvärme som är och kan bli ett än intressantare område för branschen. Metoden som används är möjlig för många energibolag att utnyttja eftersom den är tydligt beskriven. Det pristagarna kommit fram till kommer Linköping säkert att kunna använda sig av.

Inom ämnesområde ekonomi/samhällsvetenskap
Hållbarhetsanalys av uppvärmningsalternativ – en jämförelse mellan fjärrvärme och värmepumpar ur ett kundperspektiv i Lunds kommun.
Erik Bergman/Jonas Persson

Arbetet har utförts vid Lunds Universitet, avdelningen för energihushållning, Institutionen för energivetenskaper, i samarbete med Kraftringen Energi AB.

Motivering: Ex-jobbet är ambitiöst och mycket välskrivet. Innehåller otroligt bra redovisning av värmepumpens och fjärrvärmens hållbarhet med olika sätt att beräkna resurs- och klimatpåverkan. Mycket välformulerat utifrån ett kundperspektiv. Innehåller många bra egna diskussioner. Nyttig för många fjärrvärmebolag. Kan användas av alla fjärrvärmebolag genom att bara ersätta det undersökta bolagets produktion med sin egen. Ex-jobbet liknar väldigt mycket en konsultrapport vilket möjligen kan bero på ett för starkt inflytande från handledarna. Trots denna skönhetsfläck anser vi att ex-jobbet mycket väl förtjänar sin plats som pristagare.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation