Logga in

Ny lagrådsremiss vill begränsa skattebefrielsen för egen vindkraft

Regeringen är tydlig med att den obegränsade skattefriheten för egenproducerad vindkraft ska begränsas, vilket Svensk Fjärrvärme välkomnar. Den 25 juni beslutade regeringen om en lagrådsremiss, där den begränsar skattefriheten för vindkraft till 125 kW installerad generatoreffekt. För solceller föreslås gränsen för skatteplikt sättas till 255 kW.

Förslaget i lagrådsremissen innebär att regeringen har justerat upp effektgränserna något utifrån den remissbehandling av den skattepromemoria som skett under våren där effektgränserna föreslogs till 80 kW för vindkraft och till 144 kW för solceller.

Svensk Fjärrvärme välkomnar att regeringen nu lägger fram ett förslag som ger stabila och långsiktiga spelregler för dem som vill investera i ny, förnybar elproduktion. De justerade effektgränserna är rimliga, utifrån att de gör en tydlig åtskillnad av vad som kan anses vara en kommersiell  elproduktion och den som är för eget bruk. Förslaget innebär att vi nu får teknikneutrala villkor, som också är förenliga med EU:s statsstödsregler. Det betyder att de som producerar biokraft får samma ersättning som annan förnybar elproduktion inom elcertifikatssystemet.

Det nuvarande regelverket snedvrider även konkurrensen på värmemarknaden eftersom många stora aktörer, som kommuner och bostadsbolag, investerar i egen vindkraft som skattebefrias och därmed kan värma billigt med el. Det sker i stor skala, enligt Nettodebiteringsutredningens beräkning för två år sedan motsvarade skattebortfallet redan då 140 miljoner kronor per år.

Efter lagrådsbehandlingen ska regeringen lägga fram förslaget i budgetpropositionen för 2016 som ska presenteras i mitten av september. Skatteförslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2016 och gälla även för befintliga elproduktionsanläggningar. 

Lagrådsremissen finns att läsa på regeringen.se.

Läs mer om vad Svensk Fjärrvärme anser om skattefriheten för egen vindkraft.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation