Logga in

Säkerhetsfokus på Distributionsdagarna 2016

Distributionsdagarna 2016, som hölls i Gävle konserthus 26-27 januari, lockade över 260 deltagare. Kanske var det temat för dagarna, säkerhet i distributionssystemet, som bidrog till det stora antalet? Fjärrvärmens distributionssystem är en viktig tillgång för företagen, men hur förvaltar man dem på bästa sätt för att säkra värmeleveranserna? Under de två dagarna var förebyggande underhåll, leveranssäkerhet men även informationssäkerhet återkommande ämnen.

Energimyndigheten har genomfört en analys av fjärrvärmeföretagens förmåga att förebygga och åtgärda avbrott. Behöver branschen höja sin lägsta nivå för att minska risken för kris i samhället, och sker det i så fall av egen kraft? På Distributionsdagarna redogjorde Daniel Lundqvist från Energimyndigheten om den översiktliga analysen. Fjärrvärme är tryggt och fjärrvärmebranschen har god förmåga att förebygga och åtgärda avbrott, konstaterade han. Men han sa också att fjärrvärme har en särställning i samhället och att ett långt leveransavbrott kan leda till samhällskris. "Det är för lite fokus på säkerhetsskydd och informationssäkerhet i fjärrvärmebranschen", enligt Daniel Lundqvist.

Data från näten - en efterfrågad tillgång

Vi samlar på oss mer och mer information om näten, information som behöver föras över på ett säkert och kontrollerat sätt. Den digitala infrastrukturen blir alltmer komplex och det ställs affärsmässiga krav samt myndighets- och lagkrav. Ibland behöver en tredje part komma in i våra system och mer och mer efterfrågas informationen av intressenter utanför företaget. Till exempel blir kunder alltmer vana vid att få aktuell information om bl.a. förbrukning via appar. Peter Wikman, IT-chef på Norrenergi, berättade om hur information kan överföras på ett säkert och kontrollerat sätt i SCADA-miljö: Kategorisera användare och system, gruppera användarna, segmentera systemen och missa inte säkerhetsarbetet. Och kör inga tillfälliga lösningar!

Ny standard för effektiv tillgångsförvaltning

Tillgångsförvaltning är ett holistiskt och alltmer etablerat sätt att hantera fysiska tillgångar. Metodiken sprider sig i Norden, inte minst genom lanseringen av standarden ISO 55 000 för Tillgångsförvaltning. Med tillgångsförvaltning skapar man struktur som hjälper företag att prioritera. Effektiviseringspotentialen är 20 procent och kopplingen till lönsamheten är stark, enligt Diego Klappenbach från UMS Group.

Jan Lindeberg, Landskrona Energi AB, sammanfattade på 45 minuter samarbetsprojektet mellan Landskrona Energi, Kraftringen Energi och Öresundskraft som pågick 1 april 2014 och 2 december 2015. Projektet resulterade i en överföringsledning på 30 km mellan Landskrona och Lund. Jan Lindeberg gick igenom projektet från start till mål och berättade hur de arbetat med bland annat riskanalyser, förprojektering, upphandlingar, planering för markarbeten, leveranskontroller, förläggning av rör, borrning, installation av larm, nedläggning av rör och kulvertar, återfyllning av mark. Mycket hade de fått med i riskanalysen, men en sak hade de inte räknat med: att bli bestulna på material som levererats ut längs med sträckan.

Forskningsresultat, branschstandarder och föreskrifter stod också på programmet under Distributionsdagarna, som totalt hade 17 föredrag som berörde fjärrvärmens distributionssystem på något sätt - nu och framåt.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation