Logga in

Nöjdare kunder och mer stabil prisutveckling med Prisdialogen

Prisdialogen startade för tre år sedan. Det är en modell för dialog mellan kunder och fjärrvärmeföretag om prisförändringar för fjärrvärme, framtagen av SABO, Riksbyggen och Svensk Fjärrvärme i samverkan. Nu har verksamheten utvärderats av två olika, från varandra fristående, utredningar. Resultatet är entydigt: Prisdialogen lever upp till målen om ökad insyn i prissättningen för fjärrvärme, en högre förutsägbarhet och ett ökat inflytande för fjärrvärmekunderna.

För ett par veckor sedan presenterade Energimarknadsinspektionen, Ei, sin utvärdering av Prisdialogen, som de gjort på uppdrag av regeringen. Ei konstaterade att fjärrvärmekundens ställning har stärkts och att Prisdialogen bidragit till förutsägbarhet och stabilitet i prisutvecklingen på fjärrvärmemarknaden. Energimarknadsinspektionen konstaterade att Prisdialogen uppfyller många av målen och föreslog inga ytterligare åtgärder för att stärka kundernas position på fjärrvärmemarknaden.

Även Prisdialogens huvudmän har låtit utvärdera verksamheten, genom ett uppdrag till det fristående utvärderingsföretaget Kontigo. Utvärderingen bygger dels på en kvantitativ analys av prispåverkan, dels på intervjuer med kunder och leverantörer. De intervjuade är kunder som deltagit aktivt i den lokala prisdialogen och en kontrollgrupp, med liknande sammansättning av kunder, som inte har haft en organiserad prisdialog med sin fjärrvärmeleverantör.

Utvärderingen visar att Prisdialogen gör skillnad. Kunder som deltagit aktivt i en lokal dialog är betydligt mer nöjda med utvecklingen och möjligheten till insyn och inflytande än den kontrollgrupp som inte har haft dialog. Prisförändringstakten har också påverkats i positiv riktning, visar den utvärdering av arbetet som Prisdialogen låtit göra efter de första tre åren.

- Jag har arbetat med Prisdialogen sedan starten och tror verkligen på vår modell, som bygger på lokal dialog mellan kunder och fjärrvärmeföretag. Därför är jag extra glad över att det har gått så bra, säger Patrik Holmström, områdesansvarig affärsutveckling och sedan i höstas ledamot i Prisdialogens styrelse.

Läs mer om utvärderingen i Prisdialogens pressmeddelande, på www.prisdialogen.se.

Där hittar du också hela Kontigos utvärderingsrapport, och kan läsa mer om modellen och hur den har omsatts i praktiken.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation