Logga in

Hur jämställd är energibranschen?

Det var internationella kvinnodagen igår och jämställdhetsfrågor var, som brukligt är denna dag, i fokus hela dagen. Men frågan är alldeles för viktig för att inte ges uppmärksamhet alla dagar på året.

Jämställdheten inom energibranschen har uppmärksammats en del på senare tid och det är bra, för det behövs. Ett antal initiativ har också tagits för att rätta till den något snedvridna könsfördelning som syns i branschen. Satsningen Qraftsamling är ett exempel och ett steg i rätt riktning. Förhoppningsvis kan det leda till att vi framöver inte bara får se fler kvinnor i branschen utan fler kvinnor med höga befattningar, och lika villkor för alla oavsett kön.

Varje år ger Energimyndigheten ut rapporten Energiindikatorer för att följa upp de energipolitiska målen för Sverige och EU. Förra årets rapport hade jämställdhet som tema. En av de indikatorer man tittade på var jämställdheten i energibolagen, där det fanns en tidigare studie från 2008 att jämföra med. Man kunde konstatera att det fanns fler kvinnor i energibolagens styrelser än 2008, men bara i 29 av 163 bolagsstyrelser fanns en kvinnorepresentation på mellan 40 och 60 procent.

Bland de branschorganisationer som studerades hade bara två av de nio organisationerna nått upp till kvantitativ jämställdhet, dvs att andelen kvinnor i styrelsen var minst 40 procent och det var i svensk Fjärrvärme och Svensk Vindenergi. Men jämställdhet handlar inte bara om kvantitet utan även om kvalitet. Kvantitativ jämställdhet innebär en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom alla områden i samhället. Kvalitativ jämställdhet innebär att både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och får berika och påverka utvecklingen inom alla områden i samhället.

Det är för att komma tillrätta med den här snedfördelningen som Svensk Energi har startat initiativet Qraftsamling. Det är ett förändrings- och ledarutvecklingsprogram för energiföretag med jämställdhet i fokus. Så här står det om Qraftsamling på Svensk Energis webbplats:

Qraftsamling är ett program för att öka jämställdheten inom energibranschen, en bransch som har en akut och strukturell kompetensbrist. Karriär- och utvecklingsmöjligheter i stora delar av branschen är inte utformade så att de främjar kvinnor i lika hög grad som män.

Qraftsamling är ett verktyg för energiföretag som vill arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnliga ledare. Konkreta och mätbara mål följs upp och redovisas. Framgångsrika kvinnliga chefer deltar i ett ledarutvecklings- och mentorprogram.

Idag har 14 energiföretag anmält 20 kvinnliga adepter, som ska genomgå det årslånga programmet som rivstartar redan i mitten av mars.

Även på regeringsnivå märks intresse för frågan. Den 18 februari hölls ett seminarium på Miljö- och energidepartementet där energiminister Ibrahim Baylan och jämställdhetsminister Åsa Regnér bjöd in till ett samtal om hur jämställdheten i energibranschen kan öka.

Frågor som togs upp var bland andra hur man ska få fler kvinnor att bli intresserade av energisektorn och hur kompetensen som finns bland alla medarbetare kan tas tillvara.

Ett annat initiativ inom energibranschen som funnits i snart ett år är nätverket Kraftkvinnorna. Nätverkets syfte är att synliggöra och lyfta kompetenta kvinnor i energibranschen och samtidigt motverka bilden av att det är brist på erfarna kvinnor i branschen.

Internationella kvinnodagen var igår men kvinnors kompetens finns alla dagar året om. Den måste tas tillvara om Sverige ska behålla sin konkurrenskraft och vara ett land för hela befolkningen. Dessa frågor är lika viktiga inom energisektorn som i hela samhället.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation