Logga in

Hur får vi ett fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige är ett initiativ av regeringen som startade i november 2015. Aktörer från kommuner, regioner, organisationer och näringsliv ska här få en möjlighet att synliggöra hur just de bidrar till klimatarbetet. Som medlem i Fossilfritt Sverige var Svensk Fjärrvärme igår med på en workshop där deltagarna diskuterade hur vi kan öka takten i omställningen till ett fossilfritt Sverige.

- Kompetensen och kunskapen om klimatförändringarna har aldrig varit större. Vi vet hur stor denna utmaning är, men vi vet samtidigt hur vi kan lösa den. Politiken ensamt klarar inte den här uppgiften. Det är först när vi tar in hur samhället kan visa på lösningar som vi kommer någonvart, skriver Åsa Romson på regeringens webbplats.

Inbjudan till workshopen den 8 februari var ett led i hur regeringen ska ta in förslag och synpunkter på klimatarbetet från aktörerna som deltar i initiativet. Ambitionen har också varit att få större genomslag genom ökad samverkan mellan branscherna. Ett antal frågor ställdes inför workshopen. Till exempel:

Hur kan Ni bidra till att svara upp mot Parisavtalets ambitioner om ett ambitiösare klimatarbete som håller uppvärmningen långt under två grader med sikte på 1,5 grad?

Svensk Fjärrvärmes svar på den frågan är att fjärrvärmebranschen redan för 30 år sedan påbörjade omställningen mot fossilfritt. Idag kommer endast 6 procent av fjärrvärmen från fossila energikällor och utfasningen fortsätter. Energibranschen som helhet kan även hjälpa till med exempelvis elektrifiering av transportsektorn som idag till största delen drivs med fossila bränslen. För detta krävs 10 - 12 TWh extra el. Det innebär emellertid att man måste tänka på att vara försiktig med att använda el för uppvärmning eftersom den skulle göra mer nytta för att driva vår personbilstrafik.

- Genom initiativet har Sverige tagit ett steg från "om" till "hur", för alla vet att det kostar även om vi inte gör något. På mötet sa man att det krävs beteendeförändringar i alla led i samhället. Vi behöver samverka med andra branscher för att kunna se och lösa helheten, och alla behöver koordinera sina mål med andra sektorer, säger Raziyeh Khodayari, områdesansvarig miljö och bränsle, som representerade Svensk Fjärrvärme på workshopen

En annan fråga som ställdes var:

Vilka beslut eller ställningstaganden behöver era verksamheter av regeringen för ett effektivt klimatarbete som skapar bästa möjliga förutsättningar för att minska utsläppen, främja innovationer och skapa nya arbetstillfällen?

Här måste Svensk Fjärrvärme givetvis peka på byggreglerna som idag slår fel och snedvrider konkurrensen - de främjar individuella lösningar för uppvärmning och missgynnar gemensamma lösningar, som fjärrvärme. Med den nuvarande utformningen bidrar de inte heller till att det byggs energieffektiva hus. Över huvud taget är det viktigt att få konsekventa och långsiktiga styrmedel som tar med perspektiv som försörjningstrygghet och kostnadseffektivitet, likväl som konkurrensneutralitet. Det är även viktigt att fokusera på energieffektiviseringar där de gör mest nytta,till exempel inom transport- och byggsektorn.

- Det har varit alldeles för mycket fokus på energi och för lite på material och hur materialen tillverkas och transporteras. Om vi menar allvar måste vi inkludera sjö- och flygtrafik, liksom klimat- och miljöeffekterna av vår konsumtion i andra länder. Vi behöver helt enkelt tänka på hela kedjan oavsett vad vi gör. En stor möjlighet vi har i vår bransch är att genom digitalisering bidra till minskad konsumtion och materialanvändning, säger Raziyeh Khodayari.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation