Logga in

Fjärrvärmens utsläpp fortsätter att minska trots ökade leveranser

Pressmeddelande 160621: Medan fjärrvärmeleveranserna till slutkund ökade 2015 minskade klimatutsläppen, från en redan låg nivå, med hela 8 procent. Det visar den senaste statistiken för fjärrvärmens bränslen och miljövärden, från Energiföretagen Sverige.

Förra året ökade fjärrvärmeleveranserna något och 45,9 TWh värme och tappvarmvatten levererades av medlemsföretagen till kunder runt om i Sverige. Motsvarande siffra för 2014 var 45,2 TWh.

Mer förnybar och återvunnen värme

Minskningen av klimat- och miljöpåverkande utsläpp beror på att det används allt mer förnybara bränslen inom fjärrvärmen, främst spill från skogen, men också mer återvunnen energi. Andelen förnybar och återvunnen värme är över 90 procent. En ytterligare orsak är att energin används på ett mer effektivt sätt.

 Läs hela pressmeddelandet på Energiföretagen Sveriges webbplats.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation