Logga in

Fjärrvärmens miljövärden har flera dimensioner

Idag har Fastighetsägarna presenterat en rapport där de jämför koldioxidutsläpp från fjärrvärme över landet. Klimatet är globalt och alla behöver arbeta med att minska sina koldioxidutsläpp. Så gör även fjärrvärmebranschen. Men den som tittar på fjärrvärmens miljövärden bör intressera sig för fler delar. Lika viktigt som att minska koldioxidutsläppen, är att öka andelen förnybart och att minska åtgången av primärenergi (naturresurser) i fjärrvärmen.

Raziyeh Khodayari, områdesansvarig för miljö och bränsle, på Svensk Fjärrvärme, kommenterar:

- Varje nät har sina specifika förutsättningar, de påverkar priset och de påverkar miljövärdena. Till exempel får ett nät som kan använda spillvärme från en närliggande industri både låga utsläpp och låg användning av primära bränslen. Visst finns det anledning att minska koldioxidutsläppen ytterligare även om koldioxidutsläppen från fjärrvärmen är på en låg nivå. Idag står fjärrvärmen, som värmer mer än halva Sverige, för endast 3 procent av klimatutsläppen från Sveriges samlade konsumtion.

Fjärrvärmens miljövärden ger den totala bilden

Fjärrvärmens miljövärden, som samlas in årligen, lyfter fram miljöpåverkan i tre dimensioner; resursanvändning, klimatpåverkan och andel fossila bränslen för produktion, i varje lokalt fjärrvärmenät. Den senaste statistiken är från 2014.

Den svenska fjärrvärmen kommer till största delen från förnybar och återvunnen energi. Genom fjärrvärme kan vi ta vara på det som annars går till spillo, som rester från skogen, spillvärme från en industri eller avfall som inte sorterats ut för återvinning.

Biobränsle står för den största delen av bränslet till fjärrvärmen, därefter kommer avfall och industriell spillvärme. Ser man till den nationella statistiken är andelen fossila bränslen nu lägre än 6 procent. Kommande år kommer den andelen att minska ytterligare, bland annat startar Fortum Värme sitt biobränsleeldade kraftvärmeverk i Stockholm i vår. På sikt ska det sista kolet fasas ut. Även på andra håll görs stora investeringar för att minska fjärrvärmens miljöpåverkan.

Fossila utsläpp från avfall påverkas av avfallslämnarna och återvinnarna

Fastighetsägarna lyfter i sin rapport att avfallsförbränning bidrar till utsläpp av koldioxid. Det är främst andelen plast i avfallet som påverkar detta. Fjärrvärmebranschen är i sista ledet och har små möjligheter att påverka detta.

- Det är fel att peka ut fjärrvärmebranschen, som tar hand om det som blir över och ser till att det kommer till nytta som el och värme. Vi försöker förstås påverka så gott vi kan men för att minska plasten i avfallet krävs att konsumenter och företag (avfallslämnarna) blir bättre på att sortera och lämna till återvinning, men också att återvinningsbranschen blir bättre på att återvinna. Idag går cirka 25 procent av plasten som lämnats till återvinning till förbränning eftersom den inte kan återvinnas av olika skäl, avslutar Raziyeh Khodayari.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation