Logga in

Energipolitiken lägger grunden för välfärden

Debattartikel publicerad i Dagens Samhälle 160428: Idag torsdag samlas Energikommissionen för att staka ut vägen för ett framtida hållbart energisystem. För Energiföretagen Sveriges medlemmar är det viktigt att, både nu och i framtiden, kunna leverera energi till alla kunder, dygnet runt – året om. Att dessutom kunna göra det till konkurrenskraftiga priser och med låg påverkan på miljö och klimat kräver en politisk tydlighet om inriktningen på energi- och miljöpolitiken.

Det är lovande att partierna i Energikommissionen visar vilja att söka enighet för att hitta hållbara lösningar. Ett exempel är regeringspartiernas besked om att de är beredda att ansluta sig till allianspartiernas energiöverenskommelse. Från energibranschens sida ser vi att den framtida elförsörjningen behöver flera ben att stå på – och vill betona vikten av att se till hela energisystemet, där bland annat el-, värme- och kylförsörjning samspelar.

Villkoren för energimarknaden har förändrats i snabb takt under senare år, för att möta en samhällsförändring i form av ökad globalisering, flytt från landsbygd till stad och hela samhällets digitalisering. Därtill finns en uttalad vilja från världens länder att minska klimatpåverkan.

Läs hela debattartikeln på Dagens Samhälles webbplats.
Läs hela debattartikeln på Energiföretagen Sveriges webbplats.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation