Logga in

Energiföretagen Sverige: ”Viktig fastighetstaxering behöver analyseras mer”

Pressmeddelande 160418: Idag har utredningen om översyn av fastighetstaxeringen av el- och värmeproduktionsanläggningar lämnat sitt slutbetänkande (SOU 2016: 31). Energiföretagen Sverige – före detta Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme – ser positivt på att utredningen nu föreslår en tätare översyn av taxeringen. Utredningen verkar annars ha haft svårt att ta det helhetsgrepp som är nödvändigt. Förslaget kan få stora konsekvenser för alla energiföretag. Elproduktion beskattas redan hårt, framför allt vattenkraften, och nu föreslås beskattning även av värmeproduktionen.

Energiföretagen Sverige har deltagit i utredningens referensgrupp med experter från både el- och värmeområdet. Där har de två tidigare föreningarna bidragit med konsekvensanalyser och förslag, som har tillgodosetts till vissa delar.

– Förslaget om förenklad fastighetstaxering, att ha en tätare översyn av taxeringen, är ett steg i rätt riktning för att få tydligare följsamhet till elprisutvecklingen. Hade jag fått önska så skulle utredningen tydligare ha utrett skatteuttagets påverkan på företagens ekonomiska ställning. Det är redan nu svårt för många att upprätthålla lönsamheten så att önskvärda investeringar kan göras, säger Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen Sverige.

Läs hela pressmeddelanet på Energiföretagen Sveriges webbplats.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation