Logga in

Ei:s utvärdering visar att Prisdialogen stärker kundens ställning

Idag (onsdag 16 mars) presenterar Energimarknadsinspektionen, Ei, sin utvärdering av Prisdialogen. Där konstaterar Ei att fjärrvärmekundens ställning har stärkts och att Prisdialogen bidragit till förutsägbarhet och stabilitet i prisutvecklingen på fjärrvärmemarknaden.

Svensk Fjärrvärme, SABO och Riksbyggen har gemensamt tagit fram Prisdialogen, en modell för lokal dialog om prisförändring på fjärrvärme. Styrelsen är partssammansatt, med representanter från både kundorganisationerna och fjärrvärmebranschen.

Prisdialogen har idag kommenterat Energimarknadsinspektionens rapport i ett pressmeddelande:

Prisdialogen stärker fjärrvärmekundens ställning

Idag presenterar Energimarknadsinspektionen sin utvärdering av Prisdialogen. Man konstaterar att fjärrvärmekundens ställning har stärkts och att Prisdialogen bidragit till förutsägbarhet och stabilitet i prisutvecklingen på fjärrvärmemarknaden.

– Det är mycket glädjande att myndigheten slår fast att Prisdialogen stärker fjärrvärmekundens position. Det är det viktigaste målet och en drivkraft till att vi sjösatte systemet, säger Kurt Eliasson vd på SABO och styrelseordförande i Prisdialogen.

Prisdialogen bildades 2013 av SABO, Riksbyggen och Svensk Fjärrvärme. Det är en modell som innefattar både lokal dialog och central prövning av prisändringar på fjärrvärme. Idag berörs 1,5 miljoner hushåll av Prisdialogen och 29 fjärrvärmeföretag på 72 orter är medlemmar.

För två år sedan överlämnade regeringen propositionen ”Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten” till riksdagen. Där slog regeringen fast att Prisdialogen bör prövas och utvärderas innan regeringen går vidare med eventuella andra åtgärder. Energimarknadsinspektionen, Ei, fick då uppdraget att utvärdera Prisdialogen senast den 31 mars 2016. Ei lämnade sin rapport idag.

Myndighetens intervjuer med fjärrvärmeleverantörer och kunder visar att kunderna anser att Prisdialogen bidragit till förutsägbarhet och stabilitet i prisutvecklingen på fjärrvärmemarknaden och till ett ökat förtroende för fjärrvärmebranschen. Intervjuerna visar att kundens ställning har stärkts, vilket är målet med Prisdialogen.

Energimarknadsinspektionen föreslår inga ytterligare åtgärder för att stärka kundernas position på fjärrvärmemarknaden.

– Det känns bra, vi har alltid varit övertygade om att det är bättre att marknadens parter tar ansvar, än att staten går in och reglerar. Nu fortsätter vi utveckla Prisdialogen och uppmanar alla fjärrvärmeföretag och kundorganisationer att bli medlemmar, säger Kurt Eliasson.

Energimarknadsinspektionens rapport finns att läsa här.

Om Prisdialogen

Syftet med Prisdialogen är att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och att öka förtroendet för fjärrvärmeleverantörens prissättning. Det är ett initiativ för en positiv utveckling av värmemarknaden som gynnar både kunder och leverantörer. Prisdialogen har funnits i tre år och omfattar 2016 över 1,5 miljon hushåll. De är kunder hos 29 fjärrvärmeföretag, med sammanlagt 72 fjärrvärmenät.

Prisdialogens webbplats: www.prisdialogen.se

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation