Logga in

Aftonbladet sprider villfarelser om avfallsförbränning

Den 12 januari publicerade Aftonbladet en ledarkrönika av Eva Franchell. I krönikan tyckte Eva Franchell till om det hon kallar "miljömässigt vansinne", nämligen att Sverige säljer tjänsten att ta hand om avfall från Norge, något som i själva verket är en bra affär för hela Sverige. Aftonbladets ledarkrönika innehåller ett antal felaktigheter och därför vill Svensk Fjärrvärme bidra till en mer nyanserad debatt.

Sedan Aftonbladet publicerade ledarkrönikan har många hört av sig till Svensk Fjärrvärme. De som hör av sig är upprörda över att en av Sveriges störst tidningar kan publicera en krönika som är så dåligt underbyggd med fakta. Krönikan innehåller både faktafel och spekulationer, vilket gör att Svensk Fjärrvärme vill bidra med riktiga fakta.

Eva Franchell skriver bland annat i Aftonbladet:
Vi svenskar borde vara världsbäst på sopsortering. I stället bränner vi upp våra sopor i gigantiska förbränningsanläggningar. Ja, vi har så stora anläggningar att Sverige numera importerar sopor från halva Europa

Faktum är att Sverige är bland de allra bästa i världen på detta område. Andra länder lyfter fram Sverige som ett föredöme eftersom vi återvinner nästan allt avfall. Mindre än 1 procent läggs på soptipp här.

Det största problemet med Franchells krönika är att hon sprider villfarelser som kan minska svenskarnas vilja att sortera sina sopor. Hon ifrågasätter också att avfall säljs mellan länder, något som EU sagt är precis som det ska vara. Samtidigt som hon blir upprörd över att avfall säljs och köps för att vara bränsle för el och fjärrvärme, verkar hon inte vara medveten om att även avfall som materialåtervinns hanteras likadant och återvinns i de anläggningar och länder som kan göra det på bästa sätt.

- Importen av avfall till Sverige är faktiskt en miljögärning. Det minskar klimatutsläppen eftersom avfallet annars skulle ha hamnat på soptipp i ursprungslandet och där läckt klimatgaser och gifter till omgivande miljö. Avfallsimporten är också bra för Sverige. Den förbättrar bytesbalansen eftersom vi får betalt för att ta emot det och det bidrar till att säkra el och fjärrvärme till rimliga priser för de svenska konsumenterna, säger Raziyeh Khodayari, områdesansvarig miljö och bränsle, hos Svensk Fjärrvärme.

Läs mer om felaktigheterna i Aftonbladets ledarkrönika och de rätta faktauppgifterna här.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation