Logga in

Vi vill ta vara på kraften och fortsätta mot en ny gemensam branschförening

Årsmötesuttalande

Vid Svensk Fjärrvärmes ordinarie årsmötet i Luleå 24 november antog årsmötesdeltagarna följande uttalande:

"Medlemmarna i Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi fattade vid extra årsmöte respektive extra föreningsstämma den 21a oktober beslut om att bilda en ny gemensam branschförening med en helhetssyn på energisystemet som utgångspunkt. Årsmötet konstaterar att det beslutet idag inte fick tillräckligt majoritet när det togs upp för ett andra, bekräftande beslut av Svensk Energis extra föreningsstämma.

Svensk Fjärrvärmes årsmöte ser att energibranschen fortsatt står inför stora utmaningar och att det behövs ett starkt samarbete som kan företräda en genomtänkt systemsyn och stärka branschens förtroende och genomslag när Sveriges energiframtid formas. Det gäller inte minst fjärrvärmens roll för hållbara och resurseffektiva energisystem.

Det förnyelsearbete som drivits under det senaste året utgör en möjlighet till nystart för branschsamarbetet bland Sveriges energiföretag. Bland annat har de båda föreningarnas medlemmar kunnat enas om gemensam systemsyn och förhållningssätt. Vi vill ta vara på den kraft som finns i förnyelseprocessen och den starka majoritet som gett stöd för den, i de båda föreningarna.

Årsmötet beslutar därför att ge styrelsen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att kunna fullfölja ambitionen att bilda en ny branschförening med en helhetssyn på energisystemet som utgångspunkt. Ett alternativ är att använda föreningen Svensk Fjärrvärme som bas."

-  Vi vill jobba vidare och använda kraften och de tankegångar som vi har jobbat fram under den här processen. Det finns många företag som vill vara med och förändra. Medan vi diskuterar står inte omvärlden stilla, vi behöver hålla tempot uppe, säger Anders Östlund, som omvaldes till ordförande för Svensk Fjärrvärme vid årsmötet.

- Styrelsen har nu fått medlemmarnas uppdrag att ta fram ett nytt underlag för att medlemmarna ska kunna fatta ett välavvägt beslut under första kvartalet 2016 och vi ska lägga all kraft på att göra detta på bästa sätt. I uppdraget ingår också att överväga möjligheten att Svensk Fjärrvärme blir bas för en ny förening, avslutar Anders Östlund.

Ytterligare upplysningar: Eva Rydegran, pressekreterare: 0734-04 45 11, Contact

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation