Logga in
Foto: WWF, Nasa
Foto: WWF, Nasa

Vi förbrukar mer resurser än jorden har

Idag är det "Overshoot Day". Dagen då vi människor har använt alla de resurser som jorden har att ge oss under ett år. Från och med nu tär vi på det som framtida generationer ska leva av. Vi måste börja bli mer sparsamma med naturtillgångarna. För om vi fortsätter leva som vi gör behövs det 1,6 jordklot för att försörja oss. Att värma med fjärrvärme är ett sätt att hushålla med jordens resurser.

I år infaller Overshoot Day idag, den 13 augusti. Förra året var det den 17 augusti och 1995 den 10 oktober. Att det inte är hållbart förstår man ju men vi kan inte bara deppa ihop över sakernas tillstånd utan måste ta oss samman och faktiskt göra vad vi kan för att leva hållbart

Ett viktig del är vår energianvändning. I vårt moderna samhälle använder vi allt mer energi och har höga krav på komfort. Samtidigt måste den totala användningen av resurser som går åt till att producera energi minska, så att vi inte använder mer naturresurser än vad som är hållbart. Hur går den ekvationen ihop? Fjärrvärme är en av lösningarna eftersom den till stor del produceras av sådant som annars skulle gå till spillo. Det vill säga använder minimalt med primärenergi. Primärenergi är just resurser som vi får från jorden som olja, kol, vatten, trädbränsle osv. En del ändliga, andra förnybara.

Med fjärrvärme och fjärrkyla kan hela vårt energisystem göras mer hållbart genom att ta vara på värme och kyla som redan finns. Spill från skogen – grenar och stubbar och annat som ingen annan vill ta vara på – kan bli värme för hela kvarter, avfall från en byggarbetsplats kan omvandlas till värme i en sporthall. Med rätt teknik kan en datahall eller livsmedelsbutik – via fjärrvärmenätet – sälja sin överskottsvärme till dem som behöver den för att värma bostäder eller kontor. Kylan från en sjö kan användas till att svalka ett sjukhus.

Fjärrvärme fungerar som bäst där människor är som flest och bidrar till att göra hela energisystemet effektivare. I systemet kan överskott från elproducenter lagras som värme och solvärme kan flyttas från dagen, för att användas på natten. Det gör att användningen av el och värme kan fördelas jämnare. Och i kraftvärmeverken kan man producera el och värme samtidigt, för att få ut ännu mer energi av varje flisa som bränns. Det ger en stabil elproduktion som inte är beroende av väder och vind.

Kort sagt; fjärrvärme gör det möjligt att spara, lagra och ta vara på den energi som idag blir över, för att värma eller svalka dem som behöver. Och ju fler som väljer fjärrvärme - desto mer resurser sparar vi. Det är fjärrvärmebranschens bidrag till att försöka se till att Overshoot Day inträffar allt senare på året i stället för som nu allt tidigare. Förhoppningen är givetvis att det inte ska finnas någon Overshoot Day alls i framtiden.

Fakta: Overshoot Day räknas fram av organisationen Global Footprint Network. Här på deras hemsida kan du läsa mer om vad det innebär och hur de räknar för att bestämma ett datum. Där kan du även räkna ut ditt ekologiska fotavtryck.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation