Logga in

Växjö vann i fjärrvärmetvist

Igår kom Stockholms tingsrätts dom i målet, där Konkurrensverket stämt Växjö kommun för att ha ställt krav på att tomtköpare i ett visst område skulle ansluta sig till fjärrvärme. Tingsrätten ansåg inte att kommunens agerande snedvrider konkurrensen och dömde därför till Växjö kommuns fördel.

Stockholms tingsrätt konstaterar att det saknas underlag för slutsatsen att Växjö kommuns förfarande skulle leda till konkurrensskada på marknaden för försäljning av tomtmark.

Domen gäller 500 villor i Växjö i ett område kommunen valt ut för småhusbebyggelse enligt vad Växjö kommun kallar för "Vikaholmsmodellen". Modellen innebär att kommunen vid exploateringen av ett nytt bostadsområde förbereder två delområden, ett fjärrvärmeområde och ett lågenergiområde. Köper man tomt i fjärrvärmeområdet medföljer ett krav på att man ansluter sitt hus till fjärrvärmenätet. Köper man tomt i lågenergiområdet är kravet att man uppför ett så kallat passivhus.

Ursprungligen var det Svenska borrentreprenörers branschorganisation som anmälde Växjö kommun till Konkurrensverket, eftersom villaägarna inte kunde välja exempelvis bergvärme om de köpte tomt i fjärrvärmeområdet.

Konkurrensverket valde att föra ärendet vidare till domstol och ville ha ett förbud mot kravet på att ansluta husen till fjärrvärme, med ett vite på fem miljoner kronor.

Växjö kommun har hela tiden hävdat att "kommunens försäljning av klimatsmarta småhustomter med passivhuskrav och krav på fjärrvärmeanslutning utgör ett led i kommunens miljöpolitik och energiplanering. Den är en del av kommunens strävan att upprätta ett fjärrvärmesystem som är en angelägen allmännyttig tjänst och en samhällsgemensam infrastruktur med avsevärda miljöfördelar" och att "förfarandet är ett led i att nå kommunens miljömål".

– Växjö kommun vill ju förverkliga Europas och Sveriges riksdags miljöpolitik och då är fjärrvärmen väldigt viktig. Vi tvingar ingen att köpa tomter, säger Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande, till TT.

Erik Tellgren, vd Växjö Energi kommenterar domen  med att "Detta är en vinst för miljön och en hållbar framtidsutveckling."

– Vi har ännu inte bestämt om vi ska överklaga domen, säger Magnus Jonson, biträdande avdelningschef på Konkurrensverkets juridiska avdelning.

Ett överklagande måste göras senast 7 december.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation