Logga in

Värme och kyla, hett så in i Norden

Idag, den 12/6 arrangerar finska aktörer en konferens om värme och kyla i Helsingfors. Konferensen är tänkt att bidra med bra underlag till EU-kommissionen, i dess arbete med att ta fram en strategi för värme och kyla inom EU. Svensk Fjärrvärmes vd, Ulrika Jardfelt, är en av talarna vid konferensen.

Vid konferensen i Helsingfors deltar representanter för de nordiska regeringarna. Inbjuden som talare är också Marie Donnelly, Director DG ENERGY, som ska berätta om arbetet med strategin för värme och kyla.

- I de nordiska länderna ligger vi långt framme på detta område, så vi kan ge bra input till kommissionens arbete. I Sverige har vi valt att fjärrvärme ska vara en aktör på värmemarknaden och jag tänker berätta om våra erfarenheter, och om hur Prisdialogen kom till och fungerar, säger Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme.

Svensk Fjärrvärme levererar också ett antal punkter som medskick till kommissionen:

  • Starta med en kartläggning av de nationella värme- och kylmarknaderna och deras aktörer eftersom länderna ligger olika långt framme.
  • Sätt upp mål för en marknadsmodell för värme och kyla som inkluderar EU:s övergripande energi- och klimatmål.
  • Utvärdera EU:s nuvarande lagstiftning och policies, i relation till den framtagna marknadsmodellen.
  • Man bör också besluta om hur man ska mäta måluppfyllelsen, på väg mot den önskade marknadsmodellen, och en tidsplan för när de ska införas.
  • Definiera stödjande verktyg för att mäta utvecklingen, som utvecklad statistik om värme och kyla, satsning på forskning och ökade insatser för att säkra finansiering, både från privata och offentliga aktörer.

Värme och kyla fortsätter också att uppmärksammas inom EU. Nästa vecka är det dags för EU Sustainable Energy Week. Under veckan arrangeras olika seminarier och debatter. Den 18 juni är det fokus på värme och kyla, särskilt fjärrvärme och fjärrkyla, vid inte mindre än tre arrangemang.

Det första arrangeras av tre europeiska forskningsprojekt, med rubriken "The heating and cooling future for cities". Det andra är en högnivåkonferens "District energy in cities: From EU vision to local action through an integrated approach", med den europeiska organisationen för fjärrvärme och fjärrkyla, Euroheat & Power som arrangör. Det tredje arrangeras av EU-kommissionen, med bäring på den kommande strategin för värme och kyla, "Tapping the potentials of the Buiding, heating and cooling sectors: Rewiew of the Energy Performance of Buildings Directive and an EU strategy för heating and cooling".

 

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation

Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme