Logga in

Teknik och omvärld i fokus på Kraftvärmeforum

7 - 8/10, hölls den femtonde nätverksträffen för medlemmar i Kraftvärmeforum. Fokus för årets möte låg dels på omvärldsfrågor, dels teknik. Nätverkande mellan kollegor var som vanligt en viktig del av syftet med mötet.

Kraftvärmeforum är ett samarbetsforum mellan kraftvärmeintresserade medlemmar inom Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme. En träffpunkt där el och fjärrvärme möts och där villkoren och utmaningarna för båda dessa nyttigheter kan diskuteras.

- Årets program gav verkligen en bred uppdatering av kraftvärmens villkor och utmaningar. Bland annat har vi fått en uppdatering av det senaste från energipolitiken. T ex hur det går med fastighetstaxeringsutredningen, skatteundantaget för vindkraft och Energimyndighetens rapport, Kontrollstation 2015 för elcertifikatsystemet - alla oerhört viktiga för kraftvärmens förutsättningar. Vi har också fått ta del av erfarenheter från ett par av de senaste kraftvärmeprojekten, och vilken potential vi har för framtida utbyggnad, säger Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme.

En av många intressanta punkter på programmet var en paneldiskussion med tema politik och lokal energiförsörjning. Här diskuterade Maria Gardfjäll (mp), Uppsala kommun och Ulf Björklund, Eskilstuna Energi & Miljö hur förutsättningarna och rollen för kraftvärme ser ut. Maria Gardfjell på Uppsala kommun berättade att Uppsala har ambitiösa planer och mål för energiförsörjningen, där fjärrvärmen är en avgörande del och något man värderar högt. Staden har mycket problem med förorenad mark samtidigt som dricksvattnet tas från grundvatten. Det gör att det inte är ett alternativ att borra för bergvärme.

Här några fler punkter ur årets program:

  • Anna-Karin Cederblad, Miljö- och energidepartementet, informerade om vad Energiunionen innebär för Sverige. Inom ramen för unionen är det fem områden som diskuteras; försörjningstrygghet, den inre marknaden för energi, energieffektivisering, minskade klimatutsläpp samt forskning. Samtliga med bäring på kraftvärmen.
  • Kärnkraft avvecklas!? Hur påverkar en föränderlig elproduktionsmix kraftsystemet? var tema för ett föredrag av Bosse Andersson, Svensk Energi.
  • Håkan Sköldberg, Profu presenterade ett projektresultat från Fjärrsynsstudien Samverkan mellan el- och fjärrvärmemarknaden.
  • Robert Fischer och Eddy Johansson från Svebio gav en presentation av Biokraftvärmeplattformen. En Vinnovastödd studie över att utveckla biokraftvision 2050 till 40 TWh el.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation