Logga in

Ta vara på energin! Världsmiljödagen 5 juni

Idag är det Världsmiljödagen. Det är UNEP, United Nations Environment Programme, som står bakom evenemanget som har som slogan "Seven billion dreams. One planet. Consume with care". (Sju miljarder drömmar. En planet. Konsumera förnuftigt). Vi tycker att ett bra sätt att uppmärksamma dagen är att ta vara på energin.

Svensk Fjärrvärme håller med om att vi ska konsumera förnuftigt. Genom att producera energi av det som annars skulle gå till spillo drar vi vårt strå till den stack som måste till för att se till att resurserna räcker ända in i framtiden. Så här gör vi idag:

Tar vara på energin från skogsavverkning
Den mesta fjärrvärmen (nästan hälften) görs av det som blir över när skog har avverkats. Det är toppar, grenar och stubbar.

Tar vara på energin från avfall
En annan stor del av bränslet (ca 20 %) utgörs av det som blir över efter vår konsumtion - alltså soporna som vi alla lämnar efter oss. Det som blir över efter att vi sorterat och lämnat det som går att lämna till återvinning. Även från återvinningsindustrin går en del förresten vidare till energiåtervinning i våra kraftvärmeverk eftersom allt material inte går att återvinna.

Dessutom finns det material och ämnen vi inte vill återvinna på annat sätt än genom att förbränna och ta vara på energin. Det kan vara kemikalier av olika slag och medicin. Sådant vi absolut inte vill ha ut i våra vatten och jordar. En stor del av det avfall som används i kraftvärmeverken för att bli el och fjärrvärme är verksamhetsavfall. Det kan vara behandlat trä och annat material som inte lämpar sig för återanvändning eller annan återvinning.

Tar vara på värme som blir över
Ett annat sätt att ta vara på resurser som annars skulle gå till spillo är att utnyttja den värme som olika industrier släpper ut i sina processer. Det kan vara stora industrier som SSAB eller Södra Cell. Det kan också vara datahallar eller till och med livsmedelsbutiker vars kyldiskar faktiskt ger ifrån sig en hel del värme. Till ingen nytta - om man inte tar vara på den. Som man kan göra med hjälp av fjärrvärmenätet.

Alla dessa sätt att ta vara på samhällets olika slags rester är en av fjärrvärmens verkliga fördelar. Genom att göra det sparar vi på resurser. Ju fler som väljer fjärrvärme, desto mer resurser sparar vi. Den högvärdiga energin, det vill säga elen, kan vi då använda där den gör verklig nytta: till elektronik, till belysning, till fordon och så vidare. Ska vi hålla klimatförändringarna i schack måste vi vara rädda om de resurser vår jord erbjuder oss. Ett bra sätt är att ta vara på energin.

Läs här hur Sveriges ambassadör Annika Jagander och handelssekreterare Bianca Dochtorowicz skriver om hur vi kan hjälpas åt med att sprida avfallsrevolutionen till fler länder!

Läs mer om UNEP

Läs mer om fjärrvärme

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation