Logga in

Sverige världsledande på avfallshantering

Replik i Gotlänningen 150630: I ledaren från den 23 juni skriver Mathias Grimpe att Sverige är en av Europas absolut främsta avfallsförbrännare. Det är nästan rätt. Faktum är att vi är världsledande på avfallshantering över huvud taget, där energiåtervinning av avfall ("avfallsförbränning") är en del.

Det finns inget motsatsförhållande mellan energiåtervinning ur avfall och materialåtervinning. Av de nio länder i världen som kommit längst med materialåtervinning, däribland Sverige, har samtliga också energiåtervinning.

I Sverige eldas inga osorterade sopor. Det som kommer till kraftvärmeverken för att energiåtervinnas till el och fjärrvärme är restavfall som kvarstår efter att material sorterats ut till återvinning. Det gäller både svenskt avfall och utländskt. Även det återvinningsindustrin inte vill eller klarar av att återvinna material ur, och vissa material eller medicin som innehåller giftiga ämnen som vi absolut inte ha vill ut i kretsloppet, energiåtervinns. Det sker i speciellt anpassade anläggningar med förbränning i hög temperatur. De rester som inte förbränns fångas upp under de många reningsstegen. Askan som blir kvar hanteras och deponeras enligt regelverken så att inga skadliga ämnen läcker ut.

Läs hela repliken här på Svensk Fjärrvärmes webbplats.

Läs hela repliken på www.helagotland.se

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation