Logga in

Svensk Fjärrvärme är med i Fossilfritt Sverige

Regeringens initiativ Fossilfritt Sverige samlar företag och organisationer för ett fossilfritt Sverige. Det är en del av FN:s ambition att ta fram en Action Agenda, för att visa hur företag, städer, kommuner och organisationer bidrar till klimatarbetet, inför klimattoppmötet i Paris, COP 21. Svensk Fjärrvärme är en del av Fossilfritt Sverige.

Fjärrvärmen i Sverige har gått från 90 procent fossila bränslen på 80-talet till knappt 6 procent 2014. Genom att ta vara på spill från skogen, energi ur avfall, spillvärme från industrier och annan värme som blir över, fortsätter vi vägen mot en helt fossilfri fjärrvärme.

- Fjärrvärmens huvudroll i Sveriges klimatomställning gör att det känns självklart att vi ska vara med i Fossilfritt Sverige. Jag tror också att det fortsatta arbetet för att nå fjärrvärmens vision 2030, "Vi värmer varandra med återvunnen energi", kommer att ta fjärrvärmebranschen hela vägen till målet om en helt fossilfri uppvärmning från fjärrvärme, säger Eva Albåge Nordberg, tillförordnad vd för Svensk Fjärrvärme.

Hittills har omkring 80 företag, kommuner och organisationer anslutit sig till Fossilfritt Sverige, varav alltså Svensk Fjärrvärme är en av dem, Svensk Energi en annan. Samtliga ställer sig bakom den gemensamma deklarationen:

"Klimatförändringarna är här, de är allvarliga och de påverkar alla – både oss som lever nu och framtida generationer. De globala utsläppen måste snabbt minska för att säkra välfärden för framtida generationer.

Nu är tiden att agera. Vi är den sista generationen som kan bromsa klimatförändringarna. FN:s klimattoppmöte i Paris är den bästa chans världen har att enas om ett avtal som skapar förutsättningar för att hålla den globala uppvärmningen så långt under två grader som möjligt.

Det är dags för ledarskap. Svenska företag, städer och andra aktörer vill visa att vi ser fördelarna med att gå före:

Världen behöver bli fossilfri. Vi ser positivt på att Sverige går före. Det skapar bättre miljö, attraktivare städer och nya möjligheter till jobb.

Våra verksamheter ska bidra. Genom att visa upp egna konkreta insatser för minskade klimatutsläpp inom ramen för FN:s Action Agenda demonstrerar vi inför hela världen vår beslutsamhet att agera i närtid.

Vi utmanar andra, i Sverige och i världen. Vi välkomnar våra motsvarigheter att ansluta sig, göra egna insatser och att utmana sig själva och oss.

Målet är att inför klimatmötet i Paris visa ett starkt engagemang och ledarskap från svenska företag, kommuner och organisationer som vill göra det fossilfria samhället möjligt. Så är vi med och så visar vi vägen till en hållbar framtid."

Läs mer om initiativet Fossilfritt Sverige på regeringens webbplats.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation