Logga in
Anders Östlund, styrelseordförande för Svensk Fjärrvärme och  Anders Ericsson, styrelseordförande för Svensk Energi. Foto: Jon Alexandersson.
Anders Östlund, styrelseordförande för Svensk Fjärrvärme och Anders Ericsson, styrelseordförande för Svensk Energi. Foto: Jon Alexandersson.

Stämmobeslut: På väg mot en ny gemensam energibranschförening

Pressmeddelande 151021: En tydlig majoritet av medlemmarna i Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi har idag ställt sig bakom styrelsernas förslag till att bilda en ny gemensam branschförening med hela energisystemet som grund. Besluten fattades vid en gemensam stämma i Stockholm. Ambitionen är att den nya föreningen ska vara på plats den 1 januari 2016.

De båda föreningarna har idag vid respektive stämma tagit ett viktigt steg mot bildandet av en ny förening. Nu fortsätter arbetet och beslutet ska bekräftas av de både föreningarnas medlemmar den 24 november.

- Vi har ägnat mycket kraft åt samtal och tycker att vi kommit fram till en bra kompromiss. Nu känns det bra att majoriteten röstat för förslaget. Vi kommer att fortsätta dialogen fram till den 24 november då medlemmar möts igen för att bekräfta dagens beslut, säger Anders Ericsson, ordförande för Svensk Energi.

- Våra möten runt landet har visat att branschen tillsammans vill möta de utmaningar vi står inför inom energibranschen. Vi vill bli mer aktiva i samhällsutvecklingen, fortsätta att stärka relationerna till våra kunder och andra centrala intressenter. Allt detta för att kunna stärka Sveriges konkurrenskraft och långsiktigt säkerställa sunda affärer för alla medlemsföretagen, avslutar Anders Östlund, ordförande för Svensk Fjärrvärme.

Den nya föreningen kommer att vara en sammanslutning av företag inom den svenska energibranschen som ska tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen i branschrelaterade och näringspolitiska frågor. Den ska företräda företagen i relation till andra samhällsaktörer i Sverige och EU.

Den nya gemensamma föreningens främsta uppgift är att bidra till goda affärsmässiga villkor för medlemmar som med sin verksamhet vill verka för ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara och resurseffektiva energisystem. Därmed skapas förutsättningar för medlemsföretagen att erbjuda kunderna och samhället en energiförsörjning som långsiktigt kan säkra försörjningstrygghet, konkurrenskraft för Sverige och en god miljö.

Den nya branschföreningen erbjuder medlemskap till företag som i Sverige bedriver handel, distribution, lagring eller omvandling av energi, samt svenska vattenregleringsföretag.

För mer information kontakta: Eva Rydegran, pressekreterare: 073-404 45 11, Contact

Här kan du också läsa pressmeddelandet.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation