Logga in

Bidra till världens främsta forskningsprogram Fjärrsyn

Sista utlysningen under programperioden.

Nu är det dags för den sista utlysningen i Fjärrsyns nuvarande programperiod (2014-2017). Den aktuella utlysningen omfattar cirka 6 miljoner kronor och sista ansökningsdag är den 29 september 2015.

Nu annonseras den sista utlysningen i forskningsprogrammet Fjärrsyns nuvarande programperiod. Fjärrsyn är kanske världens största forskningsprogram om fjärrvärme och fjärrkyla. Sedan programmet startade har det genererat mycket ny kunskap till samhället och branschen.

Fjärrsyn samordnas av Energiforsk, som nu söker nya forskningsprojekt som ska komplettera tidigare projekt och bidra till att nå programmets övergripande mål som finns i programbeskrivningen.

Projektansökningarna med någon av följande inriktningar (utan inbördes prioritering), välkomnas senast den 29 september:

Energitjänster och kundinflytande.
För att öka möjligheten att analysera och använda kunskap om fjärrvärmeanvändningen för bättre resurseffektivitet och kundnytta. Resultaten ska generera ny kunskap om samverkan med kunder och andra viktiga intressenter samt om affärsmodellering.  

Samarbetsformer för ökad användning av spillvärme och små värmekällor.
Ökad kunskap om att på bästa sätt ta tillvara befintlig värme, både industriell spillvärme och överskottsvärme från små aktörer. Resultaten ska kunna visa på nya affärsidéer, modeller för fjärrvärmeleverans och konsekvenser av en förändrar värmemarknad.

Förutsättningar för morgondagens kombinerade värme- och kylerbjudanden.
Resultaten ska bidra med ny kunskap om kombinerade värme- och kylaffärer ur ekonomiska, legala och tekniska perspektiv.

Fjärrvärmens roll i energisystemet. För att möta förändrade villkor för fjärrvärme krävs ett övergripande systemperspektiv så att man undviker att vinster inom ett område ersätts av förluster någon annanstans i energisystemet. Resultaten ska visa fjärrvärmens potential i det framtida energisystemet.

Sista ansökningsdag är 29 september 2015. Läs mer om utlysningen och Fjärrsyn, på www.fjarrsyn.se.

Forskningsprogrammet Fjärrsyn samordnas av Energiforsk AB och genomförs i samverkan med Energimyndigheten som finansierar programmet tillsammans med Svensk Fjärrvärmes medlemsföretag.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation